Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Tasude import Excelist lehele "Tasude arvutus"

RSS

Ühekordsete tasude import Excelist lehele "Tasude arvutus" ja lehele "Palk ja lisatasud" (N: jõulupreemia, aastapreemia)


Igakuiste tasude import Excelist lehele "Tasude arvutus" (N: Tunnipalk)


  • Kui te olete ekslikult teatud ühekordset tasu valedele isikutele importinud, siis tuleb valesti imporditud tasud iga isiku juurest ühe kaupa ära kustutada. Importimise toimingut tagasi võtta (Undo) ei ole võimalik.

  • Kui te olete ekslikult importinud teatud isikutele valed summad, siis saate teha uue impordi, et valesti imporditud tasude numbrid õigete numbritega üle kirjutada.


Tagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda