Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Teenistustähtaeg

RSS
Tähtajalise lepinguga tööle võetud töötajate korral tuleks lahtrisse "Teenistustähtaeg" sisestada lepingu tähtaeg.
Persona tuletab avalehel meelde, kellel hakkavad tähtajad lähenema.
Ametikohale tuleks lõppkuupäev sisestada alles siis, kui on kindel, et töötaja edasi tööle ei jää. Senikaua tuleks kasutada teenistustähtaja lahtrit. Ametikohale lõppkuupäeva sisestada ei tohiks
Persona näitab saadaolevate puhkuste paneelil saadaolevad puhkuseid kuni teenistustähtajani ehk proportsionaalselt.


Tagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda