Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Toetus lapse sünni puhul

RSS
Lisatasu "Toetus lapse sünni puhul" deklareeritakse koodiga 14, kui summa ei ületa 5 kuu tulumaksuvabastust. 5 kuu tulumaksuvabastuse summat ületav osa deklareeritakse koodiga 10.

Näide 1:
2023 aasta maksuvaba tulu: 654€
5 kuu maksuvaba tulu: 3270€ (654*5=3270€)
2023 aastal on lubatud koodiga 14 maksta sünnitoetust ühe lapse kohta maksimaalselt summas 3270€.


Näide 2:
2023 aasta maksuvaba tulu: 654€
5 kuu maksuvaba tulu: 3270€
Töötajale maksti sünnitoetust summas 3271€
3270€ deklareeritakse koodiga 14 ja 1€ koodiga 10.


Võtmesõnad: sünnitoetus

Tagasi / Palga sisukorda