Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Tööandja tõend kindlustatule

RSS
Registrinumbri võtab Persona aruandesse struktuuripuust üksuse andmete juurest. Kui tööandja andmed on aruandel valed, siis selle saab korrektseks, kui muuta teie Personas struktuuri taset. Struktuuritaseme muutmiseks palun pöörduge Persona kasutajatoe poole aadressil . Kui struktuuri taset muudetakse, siis muutub ka aruannetes kuvatava veeru "Asukoht struktuuris" sisu.

Veenduge, et püsiandmetes on palga liigi juurde märgitud kululiigi koodiks 01.
Seaded > Püsiandmed > Palgaliigid > Märgistage nimetus > MuudaTagasi / Palga sisukorda