Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Töövõtulepingu ja käsunduslepingu tasu sisestamine

RSS
Sisestusvõimalus 1
Kui lehel "Töö" on töösuhte tüübiks on valitud "Käsundusleping" või "Töövõtuleping", siis näitab Persona paneelile "Palk" sisestatud tasu TSD-l koodiga 17 ja palgateatisel kuvatakse palga liigi nimetust.

Sisestusvõimalus 2
Töövõtu- või käsunduslepingu tasu saavale isikule peab olema sisestatud palga rida (palgamäär 0 või tühi lahter) koos tulumaksuvaba miinimumi alguskuupäevaga, et Persona oskaks maksuvaba miinimumi õigesti arvestada.

Töövõtu- või käsunduslepingu tasu tuleb sisestada paneelile "Lisatasud ja hüvitised".

Image

Püsiandmetes peab töövõtu- või käsunduslepingu tasul olema väljamakse koodiks 17.

ImageNB! Taolise sisestamise korral Persona töögraafikust tunde tasude arvutuse lehele lisatasu juurde ei too.

Tagasi / Palga sisukorda