Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Tükitööde funktsionaalsuse kasutusele võtmise juhend

RSS
ÜLDINE KIRJELDUS:
Persona võimaldab töögraafikute ja palgaarvestuse mooduli kasutamise korral töötasu mugavat arvestust olukorras, kus töötasu moodustub nii tükitööst kui ka ajatööst. Tükitööde tegemise ajal ajatöö eest tasu ei maksta, kuid aja üle arvestust peetakse. Tükkide sisestamiseks ja töötundide korrigeerimiseks on Personas eraldi leht.

Kui te soovite tükitööde funktsionaalsust kasutada, siis palun saatke vastavasisuline e-mail aadressile persona@ee.fujitsu.com ja me lülitame selle võimaluse teie asutusele sisse. Kood: MdTykitood

TÜKITÖÖDE SEADISTAMISE SAMMUD:

1. Püsiandmete lehel lisage lisatasu liikide alla tükitöö lisatasud koodiga "ToopostTykitasu".
Liikuge Personas järgmiselt: Seaded > Püsiandmed > Lisatasude liigid > Lisa uus > täitke väljad > Salvesta.
Image
Need lisatasu liigid on ühtlasi ka tükitöö liigid, mille tehtud tükkide üle te arvet peate.
Sarnaselt lisage ka teised tükitöö lisatasu liigid. N: Pakendamine.


2. Lehel "Projektid" lisage vajalikud projektid.
Liikuge Personas järgmiselt: Projektid > märgistage ära vasakul pool olev ettevõtte nimi > Lisa alamprojekt > Sisestage nimetus ja koodnimetus > Salvesta
Image


3. Lisage lehel "Projektid" alamprojektid (vajadusel).
Liikuge Personas järgmiselt: Projektid > märgistage ära vasakul pool olev projekt, mille alla te alamprojekti lisada soovite > Lisa alamprojekt > Sisestage nimetus ja koodnimetus > Salvesta
Image


4. Lisage lehel "Projektid" alamprojekti juurde ajatöö (Tavatöö) tööpostid
Liikuge Personas järgmiselt: Projektid > märgistage ära alamprojekt > paneelil "Tööpostid" > vajutage "Lisa uus"
Image

5. Lisage lehel "Projektid" alamprojekti juurde tükitöö tööpostid
Liikuge Personas järgmiselt: Projektid > märgistage ära alamprojekt > paneelil "Tööpostid" > vajutage "Lisa uus"
 • Valige kindlasti liigiks "Tükitöö"
 • Valige lingitud tööpost - kui isikul on tükitöö tunde vähem kui tööposti tunde kokku, siis näitab Persona ülejäänud ajatöö tunde lehel "Töögraafik" antud tööpostina.
 • Lisage kindlasti lisatasud (tükitöö nimetused), mida taolisel tööpostil töötades arvestatakse. Selle järgi Persona teab, milliseid ridasid tükkide sisestamise lehel on vaja kuvada.
  Image

6. Lisage lehel "Projektid" töötaja projekti
Liikuge Personas järgmiselt: Projektid > märgistage ära alamprojekt > paneelil "Töötajad" > vajutage "Lisa uus" > täitke väljad > Salvestage muudatus
 • Nimi - trükkige sisse isiku nime esimesed tähed ja Persona pakub teile isiku nimedega menüüd, kust te saate isiku valida.
 • Persona ei paku nime lahtrisse isiku nime või isik ei ilmu lehele "Töögraafik" - töö andmete all on märge "Planeeri tööaega" veel tegemata. Liikuge Personas järgmiselt: Töötajad > Töö > Ametikoht > Muuda > tee märge "Planeeri tööaega" ette, vali summeeritud arvestuse kuude arv ja summeerimise algus. Summeerimise algus valige selle järgi, millal teie ettevõttel summeerimise periood algab mitte selle järgi, millal isik tööle asus.
 • Projektis alates - varem tööle tulnud isikute korral võite siia panna kuupäeva, millest alates te isikut lehel "Töögraafik" näha soovite. Äsja tööle asunud töötajate korral võite panna kuupäeva, mil isik tööle asus.
 • "Vaikimisi tööpost" ja "Muster" - kui teil on need väljad täidetud, siis lehel "Töögraafik" lingile "Täida töögraafik" vajutamise järel täidab Persona isiku kuu töögraafiku ära vaikimisi tööpostiga ja teie valitud tööl käimise mustri alusel.
 • Lehe "Projektid" asemel saate isiku projekti lisada ka lehel "Töö" paneelil "Projektid" või lehel "Töögraafik" lingi "Lisa töötaja" abil.
  Image

  Image

7. Valige ainult see projekt, mille isikuid te näha soovite.

Image



8. Täitke isiku töögrafik.
Image



Täidetud graafik näeb välja selline:


Image



9. Tükkide sisestamise lehele pääsemiseks tuleb Persona seadete all rollide lehel lisada rollile tükitöö lehe muutmise õigus
Seaded > Rollid > Administraator > Muuda > Lisa märge "Tükitööde haldus" - "Muutmine" > Salvesta.
Kui teil rollide all puudub valik "Tükitööde haldus", siis pöörduge Persona kasutajatoe poole ja kasutajatugi seadistab selle teie Personas ära.
Image

NB! Logige Personast korraks välja ja seejärel uuesti Personasse, et lisatud õigus saaks rakenduda.



10. Tükkide sisestamise lehe avamine
Tükkide sisestamise lehe avamiseks vajutage lingile https://persona.fujitsu.ee/Persona/Pages/Toograafikud/Tykitood.aspx


11. Tükkide arvu sisestamine, kui isiku tükitöö tunde muuta ei ole vaja
 • Valige periood, mille andmeid te sisestada soovite.

Image

Lehel "Tükitööd" ei saa isikute tunde ja koguseid muuta, kui vastava kuu töögraafik on kinnitatud (lehel "Töögraafik" on vajutatud lingile "Kinnita töögraafik").


12. Tükkide arvu sisestamise teine võimalus, mis võimaldab muuta ka tükitöö tunde
 • Valige periood, mille andmeid te sisestada soovite.

Image


Image

1. Nupp "Muuda" avab kõikide isikute muutmise vormi. Märget rea ette ei ole vaja teha.
2. Vajutage + märgi peale, et näha ja muuta isiku tükitöö liike ja tunde. Pealkirja "Eesnimi" ees oleva + märgi peale vajutades tulevad muutmiseks lahti kõikide isikute tükitöö liikide ja tundide andmed.
3-4. Kui isik teatud liike tükke ei teinud, siis jätke lahtrisse 0. Kui te pärast koguse sisestamist ENTER klahvile vajutate, siis salvestab Persona tunnid ära ja näitab rohelist täpikest koguse kõrval. Kui kogus salvestatud ei ole, siis näitab Persona koguse kõrval tärni. Koguste vahel saab liikuda noole klahvidega ja tab klahvi abil, kuid taolisel juhul tuleb andmete salvestamiseks vajutada ülevalt servast nuppu "Salvesta".
5. Persona näitab siin tunde koos lõunaga. Kui te muudate tunde väiksemaks, kui tööposti kogutunnid, siis tekitab Persona lehele "Töögraafik" eraldi ajatöö tööposti nende tundidega, mis isik tegi tükitöö asemel ajatööd. Kui te muudate tunde suuremaks, siis lükkab Persona edasi tükitöö tööposti lõpu kellaaega.
6. Salvesta - salvestab ära tunnid ja tärniga kogused. Rohelise täpiga kogused on juba eelnevalt salvestatud.

Lehel "Tükitööd" ei saa isikute tunde ja koguseid muuta, kui vastava kuu töögraafik on kinnitatud (lehel "Töögraafik" on vajutatud lingile "Kinnita töögraafik").

Antud näites pärast tükitöö tundide muutmist 9 pealt 8 peale on lehel "Töögraafik" järgnev vaade:
Image

Kui te kustutate tükitöö tööposti lehel "Töögraafik", siis kustutvad ära tükitöö sisestused ja korrigeeritud tööaeg lehelt "Tükitööd".



13. Isikule tükitöö lisatasude lisamine
Töötaja > vajutage isiku nimel > Palk ja lisatasud > Lisatasud ja hüvitised > Lisa uus
Image


Palgaarvestuse jaoks on vaja sisestada ka palga andmed paneelile "Palk". Töögraafikust võtavad andmeid järgmised palga liigid: Tunnipalk, Tunnipalk (summeeritud), Kuupalk (summeeritud).
Image



14. Tasude arvutuse lehel tükitöö lisatasude arvutamine
Palgaarvestus > Tasude arvutus > Arvuta
Image

1. Tunnipalk (summeeritud) koguseks näitab Persona kõikide ajatööpostide tunde kokku. Antud näites oli ajatööposte kuu peale kokku väga vähe (1) ja tundide kogus oli sellel 1.
2-3. Tükitöö lisatasude koguseks näidatakse lehel "Tükitööd" erinevatele päevadele sisestatud tükkide koguarvu, mille töötaja tegi vaadeldavas kuus. Antud näites on küll lehel "Töögraafik" näha palju tükitöö tööposte, kuid lehel "Tükitööd" on isikule sisestatud tükid ainult ühele päevale. Seepärast on tükkide arv antud näites väike.


Kui tükitöö lisatasud on lehel "Tasude arvutus" välja arvutatud, aga on vaja teha muudatus, siis tuleb teha järgmised sammud:
1. Eemaldada töögraafiku kinnitus
2. Muuta ära tükid lehel "Tükitööd"
3. Lehel "Tasude arvutus" filtreerida välja konkreetne isik ja vajutada lisatasude kustutamiseks "Kustuta"
4. Lehel "Tasude arvutus" vajutada "Arvuta"


Tagasi / Töögraafikute sisukord / Palga sisukord