Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Ümberarvestus, kui etteruttavalt Personasse sisestatud ametikoha- ja palgamuudatust siiski ei toimunud

RSS
Kui Personasse on sisestatud töötaja ametikoha muudatus koos palgamuudatusega ja tasu on välja makstud,
kuid isik jäi siiski vanale ametikohale vana palgaga ning tagasiarvestused tehakse järgmisel kuul, siis on ümberarvestuste tegemiseks 2 võimalust:


I võimalus: Lehele "Töö" jäetakse 2 ametikoha rida alles, kuid hetkel kehtiva ametikoha rida muudetakse sarnaseks vana ametikoha reaga

Eelis: Alles jäävad kõik töögraafiku tööpostide, palga, lisatasude, kinnipidamiste ja puhkuste andmed
Puudus: Lehel "Töö" on ühe ja sama ametikoha kohta 2 vahetute kuupäevadega rida.


Tegutsemise sammud:
 1. Lehel "Töö" muutke hetkel kehtiva ametikoha andmeid. Asendage uus ametinimetus vana ametinimetusega. (NB! mõjutab TÖR-i)
 2. Liikuge palgaarvestuse all lehele "Väljamaksed", kustutage isik väljamaksulehelt ja eemaldage väljamaksulehelt märge "Panka saadetud".
 3. Lehel "Palk ja lisatasud paneelil "Palk" sisestage lahtrisse "Palgamäär" õige tasu (sama tasu, mis oli isiku eelmisel ametikohal).
 4. Palgaarvestuse all lehel "Tasude arvutus" lisage isik tagasi väljamaksulehele.
 5. Palgaarvestuse all lehel "Väljamaksed" pange väljamaksulehele tagasi märge "Panka saadetud".
 6. Suletud kuus lehel "Tasude arvutus" võtke palga rida nupu "Muuda" abil lahti, vajutage lingile "Arvuta" ja nupule "Salvesta". Persona annab seejärel teada, et ümberarvestuse kanded on tehtud.

Täpsemad tegutsemise sammud leiate siitII võimalus: Üleliigne ametikoht kustutatakse ja varasemalt ametikohalt eemaldatakse lõppkuupäev

Puudus: Ametikoha kustutamisel kustutatakse ära kõik vastava ametikohaga seotud töögraafiku tööpostide, palga, lisatasude, kinnipidamiste ja puhkuste andmed - need andmed tuleb teil hiljem käsitsi tagasi sisestada.
Eelis: Lehel "Töö" jääb näha 1 pidevalt kestev ametikoht nagu see tegelikult on.


Tegutsemise sammud:
 1. Salvestage endale ekraanipilt isiku puhkustest, lisatasudest, kinnipidamisest ja töögraafikusse sisestatud tööpostidest (sh muudetav kuu ja tuleviku kuud, kus graafik on täidetud).
 2. Liikuge palgaarvestuse all lehele "Väljamaksed", kustutage isik väljamaksulehelt ja eemaldage väljamaksulehelt märge "Panka saadetud".
 3. Lehel "Töö" kustutage ära hetkel kehtiv ametikoht ja eemaldage lõppkuupäev eelnevalt ametikohalt. (NB! mõjutab TÖR-i)
 4. Lehel "Palk ja lisatasud paneelil "Palk" eemaldage viimaselt palga realt lõppkuupäev.
 5. Sisestage palgaarvestuse all lehel "Tasude arvutus" isiku palga reale talle tegelikult makstud tasu ja lisage isik tagasi väljamaksulehele.
 6. Palgaarvestuse all lehel "Väljamaksed" pange väljamaksulehele tagasi märge "Panka saadetud".
 7. Suletud kuus lehel "Tasude arvutus" võtke palga rida nupu "Muuda" abil lahti, vajutage lingile "Arvuta" ja nupule "Salvesta". Persona annab seejärel teada, et ümberarvestuse kanded on tehtud.
 8. Kuna seoses ametikoha kustutamisega kustutas Persona ära kõik kehtiva ametikohaga seotud töögraafiku tööpostid, puhkused, lisatasud ja kinnipidamised, siis tuleb need nüüd töötaja andmetesse uuesti tagasi sisestada.

Täpsemad tegutsemise sammud leiad siit
Tagasi / Palga sisukorda