Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Ümberarvestus - kui tasu maksti ekslikult välja palgatõusu arvestamata

RSS
Kui teil on vaja lehel „Palk ja lisatasud“ palga muudatus sisestada tagasiulatuvate kuupäevadega olukorras, kus töötajale maksti ekslikult tasu ilma palgatõustuta, siis üks võimalus oleks teha toimingud järgmiselt:
 1. Teha ekraanipilt isiku väljamaksulehest (selliselt, et maksud on näha)
 2. Eemaldada isik väljamaksulehelt
 3. Lehel „Palk ja lisatasud“ paneelil „Palk“ teha ära palga muudatus
 4. Palgaarvestuse all lehel „Tasude arvutus“ avada kuu, kui see on juba suletud
 5. Valida isiku filtrisse see isik, kelle tasusid te korrigeerite
 6. Teha ekraanipilt antud isiku tasudest
 7. Valida tasu liigi filtrisse need tasud, mis seoses palgamuudatusega muutuma pidid
 8. Veenduda, et ekraanil on vaid valitud isiku valitud tasud ja seejärel vajutada nupule „Kustuta“. (Kustutamist on vaja teha, sest Persona kustutab sellega seoses ära vana palgaga seotud palgarea ja toob nähtavale uue palgaga seotud palgarea).
 9. Sisestada ekraanipildi järgi lehele „Tasude arvutus“ tasu numbrid tagasi nii nagu need enne olid.
 10. Lisada isik väljamaksulehele ja kontrollida, et väljamaksulehele jõudsid kõik tasud nii nagu need seal enne olid.
 11. Sulgeda kuu
 12. Avada lehel „Tasude arvutus“ see tasu rida, mille tasu muutuma pidi, nupu „Muuda“ abil ja vajutada lingile „Arvuta“ . Persona genereerib selle peale ümberarvestused.

Tagasi / Palga sisukorda