Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Vaba päev

RSS
Kui sisestada tunnid lehel "Töögraafik" koodiga "Vabapaev" puhkuse liigi juurde, siis Persona näitab neid kui töötatud tunde. See on tehtud selleks, et anda töötajatele talvepuhkust selliselt, et talvepuhkusel viibimine ei mõjutaks kokkulepitud kuutasu.

Tagasi / Sisukorda