Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»
Lisatasu koodiga "ToopostValvetasu" kasutatakse siis, kui kasutusel on Persona tööaja planeerimise moodul ja palgaarvestuse moodul ning soovitakse valvetasu arvutada töögraafiku tööpostide järgi.
 • Valvetasu tunnid sisalduvad lehel "Töögraafik" arvestatud töötatud tundide hulgas
 • Valvetasu tunnid ei sisaldu lehel "Palgaarvestus" arvestatud tasu liigi "Tunnipalk (summeeritud)" tundide hulgas
 • Valvetasu arvutatakse: valvetasu tunnitasu * valvetasu graafiku järgsed tunnid * koefitsient, mis on lisatasu püsiandmetesse sisestatud.
 • Persona kuvab valvetunde lehel "Töögraafik" ja lehel "Palgaarvestus" alati koos lõunatundidega.
 • Valveaja lisatasu arvestust ehk koodi "TööpostValvetasu" alusel tehtavat arvestust võib kasutada ka muud tüüpi lisatasu arvestamiseks, kui on teada, et valvetundide arvestust vaja ei lähe.

Valvetasu seadistamise kohta saate täpsemalt lugeda siit.


Lisage püsiandmete lehel lisatasude alla uus lisatasu liik koodiga "ToopostValvetasu".
Püsiandmed > Lisatasude liigid > Lisa uus> sisestage andmed > Salvesta

Valvetasu korral on olulised järgmised sisestused:
 • Koodiks valige "ToopostValvetasu"
 • Sisestage koefitsient
 • Maksmise korraks valige "Iga kuu"
 • Tüübiks valige "Tunnitasu"

Image
Lisage isikule valvetasu lisatasu saamise õigus.
Töötajad > vajutage isiku nimel > Palk ja lisatasud > paneelil "Lisatasud ja hüvitised" vajutage "Lisa uus" > sisestage andmed > Salvesta

Image
Arvutage lehel "Palgaarvestus" välja valvetasu.
Palgaarvestus > valige tasu liigiks valvetasu > Arvuta

 • Valvetasu tunnid ei sisaldu tunnipalk (summeeritud) tundide hulgas
 • Valvetasu arvutatakse: valvetasu tunnitasu * valvetasu graafiku järgsed tunnid * koefitsient, mis on lisatasu püsiandmetesse sisestatud.

Image


Seotud teemad

Valvetunnid ja valvetasu

ValvetunnidTagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda