Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Versiooniuuenduse teade Sinu e-maili peale

RSS
Versiooniuuenduste teateid on võimalik saada ka e-mailile. Selleks tuleb lehel "Seaded" teha linnuke märkeruutu "Versiooniteavitus e-postile". Kui see märkeruut on täidetud, siis saadetakse teile alati pärast versiooniuuendust vastav teade teie kasutajaga seotud töö e-mailile.

NB! Veenduge, et lehel "Kasutajad" on teie kasutaja info juures täidetud ka lahter "Isik". Selle järgi tuvastab Persona e-maili, millele versiooniuuenduse teade saata.Tagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda