Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Töötaja valik

RSS

Töötaja valik lihtsustab sama liiki andmete (puhkuste, lähetuste, vestluste, jt) sisestamist erinevatele töötajatele

Töötaja valimine
  1. Vajutage vaadeldava isiku nime peale
  2. Avanenud aknas sisestage lahtrisse "Mine töötaja juurde" otsitava isiku nimi
  3. Isiku nime trükkimise peale avanenud rippmenüüs tehke klikk otsitava isiku nime peal

Image


Otsida saate ka isikukoodi või töötaja numbri järgi.Tagasi / Personali sisukorda