Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

A1/E101 mitteresidendi sotsiaalmaks

RSS
Image

Kui mitteresident soovib oma sotsiaalmaksu arvestada teises riigis, siis A1/E101 riigi valik ilmub palga andmete juurde, kui lehel "Isikuandmed" on eemaldatud märge märkeruudust "On resident". Kui rippmenüüs "A1/E101 riik" puudub vajalik riik, siis selle saab lisada püsiandmete lehel sektsioonis Riigid (Seaded > Üldised > Riigid). Mitteresident ei ilmu TSD Lisa1 peale.Persona ei arvesta töötuskindlustust ja sotsiaalmaksu mitteresidentidele, kelle korral lehel "Palk ja lisatasud" paneelil "Palk" on palga andmete juures valitud rippmenüüst "A1/E101 riik".Seotud teemad

Palk ja lisatasud (palgamooduli korral)

Tagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda