Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Palk ja lisatasud (palgamooduli korral)

RSS

! Oluline teada 01.01.2023 maksuvaba tulu määra muudatuse osas (Persona põhine)


Image

Image
Kui mitteresident soovib oma sotsiaalmaksu arvestada teises riigis, siis A1/E101 riigi valik ilmub palga andmete juurde, kui lehel "Isikuandmed" on eemaldatud märge märkeruudust "On resident". Kui rippmenüüs puudub vajalik riik, siis selle saab lisada püsiandmete lehel sektsioonis Riigid (Seaded > Üldised > Riigid)



Palga muudatusi ja tulumaksuvaba miinimumi muudatusi tuleb teha lingi "Palga muudatus" abil.
Image



Kui isikul muutub koormus või isik viiakse üle teisele ametikohale, siis lõpetab Persona automaatselt vana palga ja lisatasud ära ja loob uue ametikoha reaga seotud palga ja lisatasu kanded.

Palga liigid, kui kasutusel on töögraafikud ja palgaarvestus
 • Kuupalk - tööaja andmeid ei tooda töögraafikust palgaarvestusse. Töötatud aeg arvestatakse välja puhkuste ja töökatkestuste põhjal (sh arvestatakse vajadusel tööle asumise ja töölt lahkumisega).
 • Tunnipalk - töötatud tunnid tuuakse töögraafikust palgaarvestusse. Tasu arvestatakse välja tegelikult töötatud tundide järgi. Kui isik töötab rohkem kui norm ette näeb, siis makstakse ületunnid välja samas kuus.

  Summeeritud tööajaarvestus:
 • Kuupalk (summeeritud) - normtunnid tuuakse töögraafikust palgaarvestusse. Tasu arvestatakse välja normtundide alusel. Kui isik töötab normist vähem tunde, siis saab ta normtundidele vastavat palka. Kui isik teeb ületunde, siis saab isik perioodi jooksul tehtud ületundide eest tasu perioodi lõpus.
 • Tunnipalk (summeeritud) - töötatud tunnid tuuakse töögraafikust palgaarvestusse. Kui isik teeb ületunde, siis makstakse talle perioodi lõpus välja ületundide koefitsiendi osa.


Lahter Maksuvaba min. alates on oluline ära täita siis, kui te kasutate Persona palgaarvestust. Märkige isikule palga andmete sisestamisel maksuvaba miinimumi arvestamise kuupäevaks selle kuu esimene kuupäev, kuhu jääb töötaja esimese väljamakse lehe kuupäev. Loe lisaks ja vaata pilte. Kui isikul muutub palk, siis tuleb uue palga sisestamisel jätta maksuvaba miinimumi lahter tühjaks. Persona arvestab erinevate palga ridade korral tulumaksuvabastust seni, kuni mõnele palga reale on sisestatud tulumaksuvabastuse lõppkuupäev.

Lahter Maksuvaba min. kuni - tuleb ära täita vaid siis, kui isikule enam tulumaksuvabastus ei rakendu. Kui isik lahkub asutusest, siis paneb Persona tulumaksuvaba miinimumi lõppkuupäeva automaatselt. Kui isikule tehakse lõpparve väljamaks pärast asutusest lahkumise kuupäeva, siis tuleb lahtrisse "Maksuvaba min. kuni" sisestada kuupäev, mil isikule viimane makse tehakse. Muul juhul Persona tulumaksuvabastust ei arvestata.

Puhkusereservi % võimaldab ära määrata, kui suur summa iga isiku töötasust tuleb panna puhkusereservi, et hiljem isiku puhkusele mineku hetkel oleks see summa reservis olemas. Kui puhkusereservi % määrata ära asutuse seadete lehel, siis arvestab Persona kõikidele asutuse töötajatele tasu maksmisel vastava %-i puhkusereservi ja seda kuvatakse aruandes "Pearaamatukanded". Iga isiku palga andmete juurde reservi %-i eraldi märkida ei tule. Isiku palga andmete juurde tuleb reservi %-i eraldi märkida siis, kui tegemist on erandiga. Reservi pandud ja reservist võetud summasid kajastab aruanne "Pearaamatukanded", mis võimaldab andmeid finantssüsteemi eksportida. Loe lisa ja vaata pilte siit.

Palgapäev - palgapäevajärgi vaadatakse, milliste 6 kuu tasud tuleb arvesse võtta puhkusetasu arvestamisel 6 kuu tasude leidmisel. Tavaliselt piisab, kui palgapäev on ära märgitud püsiandmetes asutuse seadete lehel. Iga isiku palga andmete juurde palgapäeva lisaks sisestada ei ole vaja. Kui töötaja palgapäev erineb asutuse ülesest palgapäevast, siis tuleb see erandlik palgapäev ära märkida isiku palga andmete juurde.

Lisatasude liikide kasutamine ja toimimine:
 • Juhatuse liikme tasu (piltidega juhendid)
 • Öötöö
 • Riigipühal töötamise lisatasu sisestamine ja arvestamine
 • Ületundide eest makstava lisatasu sisestamine ja arvestamine
 • Aastapreemia
 • Kvartalipreemia
 • Protsendiline lisatasu
 • Töövõtulepingu ja käsunduslepingu tasu
 • Tükitasu - tükitööde funktsionaalsuse kasutusele võtmise juhend
 • Valvetasu - valvetundide funktsionaalsuse kasutusele võtmise juhend
 • Nädalavahetuse tasu - arvestab palgaarvestuse tasude arvutuse lehel kokku isikule töögraafikusse märgitud nädalavahetusel töötatud tunnid.
 • Nädalavahetuse riigipüha tasu - arvestab palgaarvestuse tasude arvutuse lehel kokku isikule töögraafikusse märgitud töötatud tunnid, mis on töötatud nädalavahetusele jääval riigipühal. Persona ei vähenda antud real näidatavate tundide võrra liigi "Nädalavahetuse tasu" juures näidatavaid tunde.
 • Öötöö riigipühal - arvestab palgaarvestuse tasude arvutuse lehel kokku isikule töögraafikusse märgitud töötatud tunnid, mis on töötatud riigipühal ööajal. Persona vähendab antud real näidatavate tundide võrra liigi "Öötöö tasu" ja "Töötamine riigipühal" juures näidatavaid tunde.
 • Lisatasu/boonus, mida arvestatakse töögraafiku tundide põhjal - Persona toob töögraafikust tunnid lisatasu rea peale, kui püsiandmetes on lisatasu juurde tehtud märge „Arvuta töögraafiku tundide järgi“ ja isikule on sisestatud palk paneelile „Palk“
 • % käibest proportsionaalselt töögraafikus töötatud ajale - lehel "Tasude arvutus" tuleb sisestada konkreetne summa, mis jagatakse konkreetses projektis töötanud isikute vahel ära proportsionaalselt töötatud ajale - jagab kõigile, kes on töötanud antud projektis vastavalt tundidele. Kui töötajale ei ole Palk ja lisatasud lehele vastavat listasu rida lisatud, siis temale vastavat lisatasu ei arvestata (N: käsunduslepinguga töötajad ja kontoritöötajad). Kui töötaja töötab mitmes projektis, siis saab ta igast projektist vastavalt töötatud ajale lisatasu. Palgateatisel on iga projekti summa eraldi real. Lisatasule peab olema valitud koodiks "ProtsendiLisatasu". Lehel "Tasude arvutus" tuleb vajutada rohelisele + nupule.
 • Lisatasu % protsent palgast - seda saab lisada lehel "Tasude arvutus" ühekordse lisatasuna pärast seda, kui isikule on vastava kuu tasud välja arvestatud. Persona arvutab filtrist valitud isikutele sisestatud %-i ulatuses ühekordset lisatasu. Lisatasule peab olema valitud koodiks "ProtsendiLisatasu". Valem: (kuupalk + lisatasud)* sisestatud protsendiga. Lehel "Tasude arvutus" tuleb vajutada rohelisele + nupule.



Lisatasude liike on võimalik püsiandmete kaudu juurde lisada, nende nimetusi ja seadeid muuta:
Seaded > Püsiandmed > Lisatasude liigi > Lisa uus või Muuda

Image


 • Väljamakse kood - palgaarvestuse kasutajatel tuleb uue lisatasu liigi sisestamisel kindlasti ära märkida ka väljamaksekood TSD jaoks.
 • Maksmise kord:
  • Igakuine tasu ilmub palgaarvestuse tasude arvutuse lehele iga kuul kuni lõppkuupäeva kuuni. Ühekordne tasu ilmub palgaarvestuse tasude arvutuse lehele ainult sisestatud kuupäeva kuul. Igakuine tasu ei ilmu tasude arvutuse lehele, kui isik on terve kuu puhkusel või peatumisel olnud.
  • Ühekordne tasu ilmub palgaarvestuse tasude arvutuse lehel vaid selles kuus, kuhu jääb selle määramise kuupäev. Ühekordne tasu ilmub tasude arvutuse lehele ka siis, kui isik on terve kuu puhkusel või peatumisel olnud. Tuleks sisestada ilma koodita.
 • Tüüp - sellest sõltub, milliseid lahtreid lisatasu sisestamisel näidatakse ja kuidas tasu arvutatakse.

Iga lisatasu juures tuleb ära seadistada ka järgnev
 • Arvestatakse puhkusereservi: Jah/Ei
 • Arvuta töögraafiku tundide järgi: Jah/Ei
 • Muutumatu tasu arvestusse: Jah/Ei
 • Kood "Palk ja tööjõud" aruandes
  Vaikimisi on märkeruut tühi ehk Ei.


Tasude importimine Excelist tasude arvutuse lehele. Kui konkreetse lisatasu maksmise kord püsiandmetes on "Igakuine", siis on avaneval Exceli põhjal vaid nende inimeste nimed, kellele on vastav igakuine tasu lisatud paneelile "Lisatasud ja hüvitised" juba varasemalt sisestatud. Kui konkreetse lisatasu maksmise kord püsiandmetes on "Ühekordne", siis on avaneval Exceli põhjal kõikide töötavate isikute nimed ja tasu summadega isikutele lisatakse vastav lisatasu lehele "Lisatasud ja hüvitised" impordi käigus. Loe tasude importimisest lisaks siit.

Isiku lisatasu lehelt "Palk ja lisatasud" paneelilt "Lisatasud ja hüvitised" saab ära kustutada ka lehel "Projektid" paneelil "Lisatasud" nupule "Kustuta" vajutamise teel.


MIDA VEEL TÄHELE PANNA?

 • Persona ei luba palgamuudatust teha ja annab teate "Perioodi tasud on juba välja makstud. Andmete muutmiseks tuleb töötaja eemaldada väljamaksulehelt".
  Näiteks, kui töötaja oktoobri tasu maksti välja novembris, siis saab kõige varem palgamuudatust teha kuupäevaga 01.11. Kui palgamuudatust on vaja teha varasema kuupäevaga, siis saab palga ära muuta järgmiste sammude abil:
  • Tee töötaja viimasest väljamaksulehest (maksu summadest ja tasudest) ekraanipilt ja eemalda isik väljamaksulehelt.
  • Tee palga muudatus ära lehel "Palk ja lisatasud".
  • Lisa isik tagasi väljamaksulehele.
  • Kontrolli maksud ekraanipildi abil üle, et oleks sama nagu enne.
  • Kui summa suurenes ja Sul on vaja tasaarveldus teha järgmises kuus, siis korrigeeri tasu summa ära lehel "Tasude arvutus" suletud kuus. Persona genereerib selle peale ümberarvestuse kanded.
  • Kui summa suurenes ja Sul on vaja tasaarveldus teha käesolevas kuus, siis korrigeeri tasu summa ära lehel "Tasude arvutus" avatud kuus ja lisa lehel "Tasude arvutus" konkreetse isiku korrigeeritud read väljamaksulehele.


Seotud teemad





Tagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda