Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Aastapreemia

RSS
Kui aastapreemia arvutatakse välja tasude arvutuse lehel detsembri kuus, siis jagatakse summa 12-ga ja kajastatakse 2013 jaanuarist kuni detsembrini arvestatud töötasus igas kuus 1/12 sellest summast. Aastapreemiaga ei arvestata seni, kuni see on lehel "Tasude arvutus" välja arvutatud. Kui töötaja ei ole töötanud kogu eelnevat 12-t kuud, siis jagatakse aastapreemia ära töötatud kuude vahel. Kui teil on vaja aastapreemia sisestada tagantjärgi näiteks aprillis, aga nii, et see jaguneks eelmise aasta kõikide kuude peale, siis on vaja selleks sulgeda kuud detsembrist - märtsini (k.a) ning sisestada aastapreemia isikutele 31.12 kuupäevaga. Kuna kuud on kinni, siis teeb Persona ümberarvestuskande detsembrisse ja aprilli (kui esimesse avatud kuusse) ning saate selle sealt ka väljamakselehele lisada. Preemia ise jaotatakse siis aga jaanuar - detsember kuude arvestusse.


 • Kui isik on olnud tööl kõik 12 aastapreemia kuud, siis jagab Persona aastapreemia summa 12-ga ja korrutab 6 kuu tasude aknas näha olevate aastapreemia kuudega.

  Näide.

  Isikule arvutati välja preemia 500€ veebruaris 2016. Isik on asutuses töötanud kõik 12 preemia-kuud

  Preemia 500€ jagatakse tinglikult ära 12 kuu peale tagasi ulatuvalt arvestatuna aastapreemia määramise kuupäevast 15.02.2016. Aastapreemia jaguneb seega tinglikult kuudele veebruar 2016-märts 2015. Igasse kuusse arvestatakse preemia summana 41,67 (500/12=41,67€).

  Isik läheb puhkama juulis 2016.

  Puhkusetasude arvestamisel võetakse aluseks kuud jaanuar 2016-juuni 2016. Antud 6 kuu sisse jääb ka 2 preemia kuud (Jaanaur 2016 ja veebruar 2016).

  Töötaja päevatasu saamiseks lisatakse 6 kuu tasudele ka kahe kuu preemia ja saadud summa jagatakse töötatud kalendripäevadega.


Image
Image


 • Kui isik on tööl olnud alla 12 aastapreemia kuu ja 6 kuu tasude aknas on kõigi 6 kuu töötatud päevad näha, siis puhkusetasu välja arvutamise hetkel avanevas 6 kuu tasude aknas arvutab Persona välja keskmise päevatasu järgmiselt:
  6 kuu tasude summa + (aastapreemia/preemia-aastas töötatud kuud*6))/töötatud kalendripäevadega.

  Näide:

  Isik asus tööle 10.05.2019, talle arvutati välja preemia 1000€ veebruaris.

  Alla 12 pereemia-kuu töötanud isiku korral teeb Persona arvestuse selliselt:

  1. Persona arvutab kokku preemia-kuud: Persona saab perioodi mai 2019 kuni veebruar 2020 kohta kokku 10 preemia-kuud

  2. Persona jagab preemia summa preemia-aastal töötatud kuudega: 1000/10=100

  3. Persona leiab, mitu preemia-kuud jääb 6 kuu tasude aknas näidatavate kuude hulka: antud näites kuvatakse 6 kuu tasude aknas kuid november 2019 kuni aprill 2020

  4. Persona korrutab punktis 2 saadud summa preemia-kuudega, mida Persona kuvab 6 kuu tasude aknas ja saab lõpliku arvesse mineva preemia summa: 100*4=400€


 • Kui isik tuleb tööle aasta keskel ja seetõttu ei ole 6 kuu tasude aknas osades kuudes töötatud päevi, siis puhkusetasu välja arvutamise hetkel avanevas 6 kuu tasude aknas arvutab Persona kõigepealt välja tavapärase keskmise päevatasu (ilma preemiata). Seejärel jagab Persona aastapreemia summa 6 kuu tasude aknas näidatud töötatud kalendripäevadega ning liidab saadud summa eelnevalt arvutatud tavapärasele keskmisele päevatasule juurde ning näitab saadud summat lahtrisse "Keskmine päevatasu".Aastapreemia toimib selliselt, kui aastapreemiale on püsiandmetes pandud kood "Aastapreemia".Kui teil makstakse aastapreemia välja näiteks 2022 veebruaris, kuid puhkusetasude 6 kuu arvestuses tuleb aastapreemiaga arvestada ainult 2021 aasta ulatuses, siis tuleks aastapreemia välja arvutada 2021 detsembris (detsember ja jaanuar peavad olema suletud). Persona genereerib selle peale ümberarvestused detsembrisse ja veebruari. Aastapreemia väljamaksuleht tuleb teha sellisel juhul veebruari alla.MIDA VEEL TÄHELE PANNA?

 • Miks arvesse minev aastapreemia on väiksem, kui peaks olema?
  Kontrollida, kuna isik on tööle tulnud. Kui isik on tööl olnud alla 12 aastapreemia kuu, siis on arvutuskäik teistsugune (vaata näidet ülal).

Seotud teemad
Tagasi / Palga sisukorda