Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Tasude arvutus

RSS
Palgaarvestus > Tasude arvutus


Antud lehel näidatakse ainult neid palkasid ja lisatasusid, mis tuleb valitud aktiivses perioodis välja maksta.


Isiku palga või lisatasu rida ei näidata antud lehel, kui
 • isikule ei ole lehele "Palk ja lisatasud" kehtivat palka ega lisatasu sisestatud
 • isiku kehtiv palk on seotud vana ametikohaga. Persona vajab, et palk erinevatel ametikohtadel oleks eraldi sisestatud (sh koormuse muudatuse korral).
 • isik ei ole konkreetses kuus ühtegi päeva tööl olnud (N: on olnud puhkusel või haiguslehel) ja isikule on sisestatud öötöö, pühade ajal töötamise või ületunni tasu. Ilma koodita lisatasud toob Persona välja.

Lisatasude kuvamine
 • Kui fikseeritud lisatasu muutub kuu keskel, siis näidatakse lisatasuks nende 2 lisatasu summat.
 • Kui isik lahkub asutusest, siis ei arvutata fikseeritud lisatasu proportsiooni töötatud ajale vaid näidatakse täielikku lisatasu summat.
 • Kas konkreetset lisatasu näidatakse antud lehel ainult ühes kuus või igas kuus sõltub püsiandmetes lisatasule määratud maksmise korrast.
 • Kas konkreetne lisatasu arvestatakse fikseeritud summana, proportsionaalselt töötatud ajale, tunnitasuna või tükitasuna, sõltub püsiandmetes lisatasule määratud tüübist.
 • Millise koodiga kuvatakse lisatasu TSD-l, sõltub püsiandmetes määratud väljamakse koodist.
 • Persona toob töögraafikust tunnid lisatasu rea peale, kui püsiandmetes on lisatasu juurde tehtud märge „Arvuta töögraafiku tundide järgi“ ja isikule on sisestatud palk paneelile „Palk“

NB! Kui te muudate tasusid lehel "Tasude arvutus" pärast väljamaksulehe koostamist,
siis tuleb teil isik väljamaksulehelt eemaldada ja ta väljamaksulehele uuesti lisada, et muudatus kajastuks ka väljamaksulehel.


Ühe isiku tasude kustutamine ja uuesti arvutamine pärast väljamaksulehe koostamist, kui enne andmete panka saatmist on avastatud viga
1. Lehel "Väljamaksed" avage väljamaksuleht nupu "Muuda abil"
2. Otsige üles isik ja vajutage rea lõpus olevale nupule "Kustuta"
3. Lehel "Tasude arvutus" valige isikute filtrisse õige isik
4. Veenduge, et ekraanil on vaid valitud isiku andmed ning vajutage nupule "Kustuta" ja seejärel nupule "Arvuta"
5. Vajutage nupule "Lisa lehele", valige õige väljamaksuleht ja vajutage "Vali".
6. Kui isikul oli ka puhkusetasusid ja kinnipidamised, siis lisage ka need vastavatel lehtedel uuesti nupu "Lisa lehele" abil väljamaksulehele.

Aruanded "Palgaleht" ja "Pearaamatukanded" näitavad töötajate tasusid koos maksudega ainult siis, kui lehel "Väljamaksed" on loodud väljamaksuleht ja isikud on väljamaksulehele lisatud.


Sulge periood / Ava periood
Kui te olete kuu sulgenud, siis saate seda igal ajal uuesti avada, kui selleks peaks vajadus olema. Kui kuu on suletud, siis tasude muutmisel teeb Persona ümberarvestused käesolevasse kuusse ja esimesse avatud kuusse. Ümberarvestuste kohta saate lähemalt lugeda SIIT.
Nupp "Arvuta"
 • arvutab tasud välja ainult tühjadele ridadele.
 • kui isikule on varasemalt tasu välja arvestatud, siis nupule "Arvuta" vajutamise järel varem sisestatud summat ümber ei arvestata ega muudeta.
 • kui varem välja arvestatud summat on vaja uuesti arvutada, siis tuleb vastav tasu nupu "Kustuta" abil ära kustutada ja seejärel nupule "Arvuta" vajutada või tuleb avada vastav rida nupu "Muuda" abil ja seejärel lingile "Arvuta" vajutada.

Lisa lehele - võimaldab lisada lehel näha olevad välja arvutatud tasud väljamaksulehele. Vaata juhendit.

Nupp "Muuda" muudab valitud palga või lisatasu andmeid ainult tasude arvutuse lehel. Lehel "Palk ja lisatasud" juures andmed ei muutu.


Roheline +
 • % käibest proportsionaalselt töögraafikus töötatud ajale - tuleb sisestada konkreetne summa, mis jagatakse konkreetses projektis töötanud isikute vahel ära proportsionaalselt töötatud ajale - jagab kõigile, kes on töötanud antud projektis vastavalt tundidele. Kui töötajale ei ole Palk ja lisatasud lehele vastavat listasu rida lisatud, siis temale vastavat lisatasu ei arvestata (N: käsunduslepinguga töötajad ja kontoritöötajad). Kui töötaja töötab mitmes projektis, siis saab ta igast projektist vastavalt töötatud ajale lisatasu. Palgateatisel on iga projekti summa eraldi real. Lisatasule peab olema valitud koodiks "ProtsendiLisatasu". Lehel "Tasude arvutus" tuleb vajutada rohelisele + nupule.
 • Lisatasu % protsent palgast - seda saab lisada ühekordse lisatasuna pärast seda, kui isikule on vastava kuu tasud välja arvestatud. Persona arvutab filtrist valitud isikutele sisestatud %-i ulatuses ühekordset lisatasu. Lisatasule peab olema valitud koodiks "ProtsendiLisatasu". Valem: (kuupalk + lisatasud)* sisestatud protsendiga. Lehel "Tasude arvutus" tuleb vajutada rohelisele + nupule.

Kuupalk(summeeritud) korral saadakse tasu järgmiselt:
paneelil "Palk" näidatud töötasu/max kuu normtunnid*(max kuu normtunnid-puhkuse ja haiguse tunnid)

Puhkusetasu kuupalga korral: kuupalk/kuu kalendripäevad*puhkusepäevade arv.

Ületunni tunnitasu täistööajaga kuupalgalise töötaja korral detsembris, kui töötaja puhkas 1 päeva.
Palk/max tööpäevad*töötatud tööpäevad/(max norm-8)

Puhkusekompensatsiooni arvutus, kui töötaja pole tasu saanud:
tunnitasu x (tunnid (8h) x kuu tööpäevad x koormus) x kasutamata puhkus / kalendripäevad.
Lehel Palk olev tunnitasu korrutatakse kogu kuu normtundidega (2020 septembris 176), korrutatakse koormusega ja saadud summa jagatakse kogu kuu kalendripäevadega (septembris 30) miinus pühad. Kogu kuu mitte töötatud aeg, kuna lähtutakse kokkulepitud palgast. Kuupalk (summeeritud) korral: kokkulepitud kuupalk/kuu tööpäevade arv-pühad

Negatiivne kuupalk(summeritud) - kui isik on kuu alguses olnud haiguslehel, mille normivähendus on tehtud näiteks 12h tööpostide järgi ja kohe pärast haiguslehte on palk muutunud, siis võib tekkida olukord, kus lehel "Tasude arvutus" on vana palga real tunnid negatiivsed ja tasu negatiivne. Kui vana palga ja uue palga normtunnid kokku liita, siis lõplik normtundide arv ja tasu on õige.

Kui töötajale maksti ekslikult tasu ja ta maksab selle tagasi, siis on 2 võimalust:
1. Kui TSD ja pearaamatukanded ei ole veel nö esitatud, siis võib isiku väljamaksulehelt eemaldada ja andmed muuta selliseks nagu ta poleks üleliigset tasu saanud ja seejärel tuleks tasud uuesti väljamaksulehele tagasi lisada.
2. Kui TSD ja pearaamatukanded on esitatud, siis võib järgmise kuu alla lisada negatiivse lisatasu ja selle võib panna eraldiseisvalt väljamaksulehele. Selliselt jõuab see pearaamatukannete aruandesse aga TSD lisa 1b peale tuleb need andmed käsitsi kanda.Summeeritud tööajaga töötaja lisatasu (öötöö, riigipüha tasu, ületunnitasu, jt) tunnitasu arvestus, kui palk on muutunud kuu keskel:
Näide:
Vana palk 1100
Uus palk 1200
Vana palgaga töötas 39h
Uue palgaga töötas 121h
Vana palgaga töötas 24,38% ajast (39*100/160)
Uue palgaga töötas 75,62% ajast (121*100/160)
Vana palga tunnitasu oleks 6,88 (1100/160)
Uue palga tunnitasu oleks 7,5 (1200/160)
Tunnitasu saab Persona nii: (6,88*0,24)+(7,5*0,76)=7,35
MIDA VEEL TÄHELE PANNA?

 • Töötasu või töötunnid ei tundu olema samad, mis graafiku järgi peaks olema?
  • Filtreerige isik välja ja vajutage ülaserval olevale nupule "Kustuta" ja seejärel nupule "Arvuta". (Tõenäoliselt on tasud välja arvutatud enne, kui töögraafik lõpliku kuju sai).

 • Persona ei arvuta riigipühatasu, öötöö tasu, nädalavehtuse tasu ega ületunni tasu. Miks?
  Tõenäoliselt on töötajal lehel "Palk ja lisatasud" paneelil "Palk" palgaliigiks "Kuupalk". Selleks, et tunnid tuleksid töögraafiku järgi, peaks olema palgaliigiks "Kuupalk (summeeritud)".

 • Isikul on kuupalk(summeeritud), palk ja lisatasud paneelile on sisestatud öötöö lisatasu, graafikus on öötöö tööpostid, kuid palgaarvestus ei näita öötöö rida. Milles asi?
  Lehel "Tasude arvutus" on paremas servas kolm märkeruutu (sh näita tasusid, mille summa on 0). Tehke märked kõikidesse märkeruutudesse.

 • Töögraafikust ei tule tunnid ületunni, öötöö või riigipüha tundide reale
  Tuleks üle vaadata lehel "Palk ja lisatasud" paneelil "Lisatasud ja hüvitised" olevad lisatasude read. Kui te võtate lisatasu rea nupu "Muuda" abil ja te näete, et lisatasuga on seotud ametikoht, mis on lõppenud, siis tuleks ka sellele lisatasu reale lõppkuupäev sisestada ja lisada isikule uus lisatasu rida kehtiva ametikohaga.
  Image

 • Persona on isikule välja arvutanud täis palga. Isik oli tegelikult aga puhkusel
  • Filtreerige isik välja ja vajutage ülaserval olevale nupule "Kustuta" ja seejärel nupule "Arvuta". (Tõenäoliselt on tasud välja arvutatud enne, kui töögraafik lõpliku kuju sai).
  • Taoline olukord on üldjuhul tekkinud siis, kui mõnele teisele isikule lõpparvet tehes on välja arvutatud ka selle isiku palk. Pärast isikule palga välja arvutamist on isikule lisatud puhkus. Seejärel on kätte jõudnud palgapäev ja lehel "Tasude arvutus" on vajutatud nupule "Arvuta", et arvutada välja kõikide isikute töötasud. Persona selle nupu vajutamise peale aga ei arvuta ringi juba arvutatud tasusid. Ehk selle isiku töötasu, kelle palk koos teise isiku lõpparvega kogemata välja arvutati, Persona ümber ehk puhkust arvestavaks ei arvuta. Selleks, et Persona töötasu arvutamisel puhkust taolistes tingimustes arvesse võtaks, on 2 võimalust: 1. kustutada see rida tühjaks ja vajutada nupule "Arvuta". Võtta rida nupu "Muuda" abil lahti ja vajutada lingile "Arvuta". Selliseid vigu saab vältida, kui te alati enne kõikidele töötajateletöötasu välja arvutamist kontrollite üle, kas lehel "Tasude arvutus" leidub tasusid, mis on välja arvutatud aga ei ole väljamaksulehele pandud ning kustutate need read tühjaks - valite isiku filtrisse isiku nime ning tasu liigi filtrisse tasu liigi ja vajutate nupule "Kustuta".

 • Miks näitab Persona töötajale kahte palgarida, millest ühel on tasu välja makstud ja teisel real on sama summa, kuid see ei ole välja makstud?
  Tõenäoliselt on toimingud tehtud sellises järjestuses:
  • lehel "Tasude arvutus" on töötaja palk välja arvutatud, kuid ei ole pandud veel väljamaksulehele.
  • Töötajale on tehtud ametikohaga seotud muudatus (koormusemuudatus, kulukoha muudatus, üleviimine vms), mis tekitab lehele "Tasude arvutus" uue palgarea.
  • Eelnevalt välja arvutatud tasu on pandud väljamaksulehele
  • Lehel "Tasude arvutus" on välja arvutatud uue palgarea tasu.
   Image

   2 palgrida tekib ka siis, kui palk on muutunud.


   Image


 • Puhkusekompensatsiooni rida ei ole näha
  • Kontrollige, et lehel "Töö" ametikoha andmete juures oleks tehtud märge "Töötaja lahkub asutusest".
  • Puhkusekompensatsiooni rida tekib alati sellesse kuusse, kuhu jääb töösuhte lõpetamise kuupäev.

 • Isiku tasu ridasid ei ole näha, kuigi isikuandmetes lehel "Palk ja lisatasud" on tasud kenasti olemas
  Mõnikord on lehel "Tasude arvutus" jäänud tegemata märked järgmistesse märkeruutudesse:
  • Näita ümberarvestusi;
  • Näita tasusid, mille summa on 0;
  • Näita makstud tasusid.

 • Ilma töögraafikuta isiku kuupalk (summeritud) normtunnid on valed
  siis võib olla palk sisestatud ametikoha alguskuupäevast erineva kuupäevaga.

 • Puhkusekompensatsiooni ümberarvestus ei kajastu pearaamatukannete aruandes
  See tuleb sisestada sobiva nimetusega lisatasuna.

 • Töötaja töösuhe lõppeb kuu esimesel kuupäeval - kas eelmise kuu tasu ja Persona poolt uude kuusse näidatav puhkusekompensatsioon on võimalik panna samale väljamaksulehele?
  Ei. Võimalus on sisestada see endale sobiliku nimetusega lisatasuna. Taolisel juhul tuleks uue kuu alla jääva puhkusekompensatsiooni read tühjaks kustutada.

 • Töötajale on vaja lisatasu maksta pärast töölt lahkumise kuupäeva ja tasu on lehele "Lisatasud ja hüvitised" sisestatud, kuid Persona arvutab tasude arvutuse lehele summaks 0.
  Lahkunud töötajate korral tuleb makstav summa alati ise lehele "Tasude arvutus" kirjutada. See on teadlikult nii seadistatud, et Persona arvutaks pärast asutusest lahkumist alati töötajale lisa- ja põhitasuks 0€. Taoline lahendus on tehtud selleks, et vältida lahkunud töötajatele eksliku tasu maksmist olukorras, kus Persona kasutaja on unustanud lahkunud töötaja palgale või lisatasule lõppkuupäeva panemata.

 • Isikule on paneelile "Lisatasud ja hüvitised" sisestatud igakuine lisatasu tühja reana aga see rida ei ilmu nähtavale lehel "Tasude arvutus"
  Kui püsiandmetes on lisatasul tüübiks valitud "Proportsionaalselt töötatud ajale", siis Persona toob tasude arvutuse lehel rea nähtavale vaid siis, kui paneelil "Lisatasud ja hüvitised" on summa sisestatud. Alternatiivne võimalus on valida püsiandmete lehel lisatasu liigile tüübiks "Fikseeritud summa".

 • Persona tekitas ümberarvestused haiguslehe reserveeringu muutmisel haigusleheks, kuna Persona muutis enne salvestamist näidatud väljamakse kuupäeva kuu käesolevalt kuult eelmisele kuule
  Haiguslehe reserveeringul peab püsiandmete all olema kood "Haigusleht". Loe lähemalt siit.

 • Miks Persona ei vähenda vaba päeva korral töötasu?
  • Puhkuse liigi kood "VabaPaev" ja nimetus "Vaba päev" oli esialgu mõeldud ainult lehel „Töögraafik“ kasutamiseks, et märkida ära graafiku alusel tööl käivate inimeste vaba päeva soove. See ei mõjutanud ei töötunde ega normtunde.
  • Mõned asutused soovisid tervise päeva Personasse märkida selliselt, et selle eest ei makstaks mitte eraldi puhkusetasu vaid töötaja saaks selle päeva eest tavapärast tasu. Teiste sõnadega nii kuupalgaliste kui tunnipalgaliste graafiku alusel tööl käivate isikute korral sooviti, et tervisepuhkuse sisestamise korral näitaks Persona neid päevi tööpäevadena nii konkreetse kuu palgaarvestuses kui ka hiljem 6 kuu tasude lehel. Personasse loodi võimalus koodiga "VabaPaev" puhkust märkida ka lehel „Puhkus“ paneelil „Puhkused ja töökatkestused“. Küll aga kui sealt kaudu vaba päeva koodiga puhkus lisada, siis tekib lehel „Töögraafik“ kohe vaba päeva taha sulgudesse 8h (täiskoormuse korral), mis tähistab seda, et isikule arvestatakse selle vaba päeva eest 8 tundi tööaega, mis läheb tasustamisele ja mida võetakse arvesse ka ületundide arvestamisel.

 • Miks Persona arvutab vaba päeva korral välja täis palga ja maksab siis puhkusetasu eemal oldud päeva eest veel lisaks?
  • Tõenäoliselt on püsiandmetes puhkusetasul kood „VabaPaev“ ja selle puhkuse liigi juurde on märgitud tasustamise viisiks „Säilitada muutumatu tasu“. Kood VabaPaev ütleb, et see päeva tuleb võtta tasu arvestamise mõttes kui tavapärast tööpäeva ja püsiandmetes märgitud tasu arvestamise viis ütleb lisaks eelnevale, et antud liigi eest tuleb maksta eraldi ka tasu muutumatu tasu alusel.
  • Nüüd on 2 valikut, kuidas edasi toimetada:
   • Muudate antud lisatasu juures tasustamise viisi „Ei tasustata“ peale. Selliselt saab isik tavapärast tasu, kuigi oli vahepeal ära. Eraldi puhkusetasu Persona talle ei maksa.
   • Teete püsiandmetesse uue sama nimega lisatasu, millele panete liigiks „Tervisepuhkus“ ja tasustamise viisiks „Säilitada muutumatu tasu“ ning hakkate kasutama seda liiki. Antud liik toimib tasu arvestamise mõttes sarnaselt põhipuhkusele. Põhitasu vähendatakse eemal oldud päevade võrra ja eemal oldud päevade eest makstakse eraldi tasu.

 • Kas Persona oskab võtta töögraafikust töötunnid ja need tunnitasu ning koefitsiendiga läbi korrutada?
  • Jah, oskab. Selleks peab olema teil lisatasu liikide alla sisestatud lisatasu koodiga "Lisatasu", mille juures on ära täidetud koefitsiendi lahter ja mille korral on tehtud märge "Arvuta töögraafiku tundide järgi:". Isikule lehele "Palk ja lisatasud" paneelile "Lisatasud ja hüvitised" peab olema sisestatud vastav lisatasu koos tunni hinnaga. Kui te jätate tunni hinna sisestamata, siis Persona toob selle tasu välja arvutamisel tasude arvutuse lehel tasu summaks kokku 0.

 • Kuidas sisestada välisriigis töötava töötaja tasu, kui töötaja deklareerib oma tasud ise (Persona ei pea makse arvestama)?
  • Taolisele töötajale tuleks maksta tasu lisatasuna, millel on koodiks "Maksuvaba tasu".

 • Töötajal on fikseeritud summaga lisatasu ja talle tehakse üleviimine teisele ametikohale kuu keskel - Persona näitab tasude arvutuse lehel sama tasu mõlema ametikoha eest ehk 2 korda. Peaks näitama ühe korra.
  • Kui isikul tegelikult ei ole õigust seda tasu mõlema ametikoha eest saada, siis märkige alati pärast isiku üleviimist lehel "Palk ja lisatasud" paneelil "Lisatasud ja hüvitised" viimase ametikohaga seotud lisatasule alguskuupäevaks järgmise kuu esimene kuupäev.

 • Miks Persona arvutas isikule täis palga, kuigi isikule on sisestatud puhkus?
  • Kas võib olla, et lehel "Tasude arvutus" arvutati tasud välja enne, kui puhkus Personasse lisati? Korda saamiseks on 2 võimalust: 1) Võtke lehel "Tasude arvutus" palga rida nupu "Muuda" abil lahti ja vajutage lingile "Arvuta" ja seejärel nupule "Salvesta"; 2) Lehel "Tasude arvutus" valige isiku filtrisse isiku nimi ja tasu liikide filtrisse konkreetne palga liik. Kui teil on ekraanil ainult ühe isiku palga rida, siis vajutage nupule "Kustuta" ja seejärel nupule "Arvuta".
  • Kas võib olla, et lehel "Tasude arvutus" arvutati tasud välja enne seda, kui töötaja poolt iseteeninduse kaudu esitatud puhkusetaotlus plaani lisati? Iseteeninduse kaudu esitatud puhkusetaotlusi ei võta leht "Tasude arvutus" arvesse seni kuni need on plaani lisatud ehk konkreetse töötaja andmeid vaadates lehel "Puhkus" paneelil "Puhkused ja töökatkestused". Palga uuesti arvutamiseks kasutage ühte eelneva punkti all toodud võimalustest.
 • Töögraafikusse on sisestatud töötunnid aga lõpparvesse need välja ei jookse.
  Palun kontrollige, kas lehel "Palk ja lisatasud" on palgal ja lisatasudel sama lõppkuupäev, mis ametikohal. Kui ei ole, siis palun korrigeerige palga ja lisatasude lõppkuupäevi.

 • Persona ei arvesta alatundide korral töötasu alammääraga. Oleks vaja, et arvestaks.
  Persona arvestab töötasu alammääraga, kui püsiandmetes palgaliigi "Tunnipalk (summmeeritud)" juurde on tehtud märge "Alatundide korral normtunnid". Loe lisa

 • Kuidas on õige vormistada kuupalgalisele töötajale ületundide tasu, kui antud isiku tööaega töögraafikute moodulis ei planeerita?
  Palgaliigiks võib jääda "Kuupalk" ja paneelile "Lisatasud ja hüvitised" tuleb lisada ületundide rida. Lisatasule võib sisestada ka lõppkuupäeva, kui ei ole näha, et ületunde lähiajal veel tulemas oleks. Palgaarvestaja saab palgaarvestuse all lisada käsitsi töötundide arvu.

 • Töötasud said välja makstud, kuid selgus, et graafikusse oli üks tööpost lisamata. Kui nüüd vahetus juurde lisada, siis mida tuleb teha edasi?
  Kui puuduva tööposti isikule lehel "Töögraafik" juurde lisate, tuleb tema töötundide ja ületundide read uuesti arvutada (võtta rida nupu "Muuda" abil lahti ja vajutada lingile "Arvuta") ning saadud vahed eraldi väljamakselehele kanda. Kui kuu on juba lukus, tuleks seda kõike teha SULETUD kuus, mis tekitab ÜA kanded järgmisesse kuusse.

 • Persona on Tunnipalk (summeeritud) liigi korral arvestanud tasu teisiti, kui peaks.
  Selline olukord võib tekkida, kui lehel "Töö" on ametikohale pandud lõppkuupäev aga palga juures on lõppkuupäev teistsugune (N: varasem).

 • Miks Personas näitab välja arvutatud puhkusetasu juures arvutusviisiks „Säilitada muutumatu tasu“ kui püsiandmete järgi peaks olema „Keskmise tasu alusel“?
  • Tõenäoliselt on tei asutuse seadete all sisse lülitatud Puhkusetasu arvestusliigi automaatne valik.
   • Kui puhkusetasu arvestusliigi automaatne valik on "Jah", siis lehel "Puhkusetasud" nupule "Arvuta" vajutamise järel kontrollib Persona, kumma arvestusviisi järgi arvestatud puhkusetasu on töötajale kasulikum ja arvutab puhkusetasu välja selle arvestusviisi järgi, mis on töötajale kasulikum (keskmise tasu alusel või muutumatu tasu alusel). Automaatne valik toimib ka isiku koodita puhkuse, põhi- lisa- ja töövõimetuspuhkuse tasu korral. NB! kui puhkusetasu võtta nupuga "Muuda" lahti ja vajutada lingile "Arvuta", siis Persona ei arvuta töötajale kasulikumalt - taoliselt on vaikimisi puhkusel alati arvustusviis, mis on vastavale puhkuse liigile püsiandmetes valitud ja selle järgi toimub ka tasu arvestus.
   • Kui puhkusetasu arvestusliigi automaatne valik on "Ei", siis valib Persona puhkusetasu arvutusviisiks alati selle, mis püsiandmetes vastava puhkusetasu juurde märgitud on.
   • Hetkel ei ole võimalik seadistada puhkuse liike, millele arvestusliigi automaatne valik ei rakenduks (seisuga 08.08.2023)

 • Miks Persona ei arvesta tunnitasu palgamuudatuse korral teatud lisatasu liikide korral täpselt sellel päeval kehtinud palga järgi?
  Persona arvestab vaikimisi tunnitasu proportsionaalselt. Personat on võimalik seadistada ka selliselt, et Persona arvestaks tunnitasu täpselt tollel hetkel kehtinud palga järgi järgmistel liikidel: töötamine riigipühal, öötöö, nädalavahetuse tasu, õhtutundide tasu, öötöö riigipüha, nädalavahetuse riigipüha tasu. Seadistuse saab teie jaoks ära teha Persona kasutajatugi. Kood: RPTunnitasuPalgaga. On oluline teada, et kui töötajal on olnud palgamuudatus, siis näitab Persona iga isikule lisatud lisatasu rida nii mitu korda, kui mitu korda on kuus palk muutunud.

 • Sisestan tunnipõhisele lisatasule koguse ja tunnitasu on kenasti olemas aga Persona arvutab summa lahtrisse 0-i. Miks?
  Püsiandmetes peab olema konkreetse lisatasu andmetes koefitsiendi lahter täidetud ja see peab olema suurem kui 0. Kui koefitsiendi lahter on tühi, siis Persona korrutab tasu ja koguse läbi koefitsiendiga 0 ja saab summaks 0.

 • Palgaarvestus on aeglane
  Kui kasutusel on töögraafikud, siis kiirus paraneb, kui tõsta NormidCacheLevel 0 pealt 2 peale. Seda saab teha kasutajatugi.

 • Tasude arvutuse lehel lisatasu juurde märkuse lahtrisse sisestatud kommentaari Persona palgateatisele ei pane.

 • Tasude impordi faili lisatasu juurde sisestatud kommentaari toob Persona tasude arvutuse lehel lisatasu juurde kommentaari välja.
Kasutajatoe poolt teostatavad seadistusvõimalused:
 • Puhkusekompensatsiooni arvutamisel arvestab Persona eelmise aasta puhkusejäägi komakohti (st ei ümarda neid täisarvuks). Kood: OnPuhkompJaagidTaisarvud 1
 • Tasude impordi failis näidatakse isikukoodi asemel töötaja numbrit. Kood: OnTootajaNrExcelImport
 • Ületundide alustasu arvestus summaarse tööajaarvestuse korral. Võtab arvesse perioodi jooksul saadud tasud ja jagab perioodi normtundidega. Kood: YleTunniAlustasuPerioodist

Seotud teemad


Tagasi / Palga sisukorda