Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Kvartalipreemia

RSS
Kui kvartalipreemia välja arvutamise kuu on näiteks 2013 detsember, siis puhkusetasude välja arvutamisel 6 kuu tasude aknas jagatakse see summa 3-ga ja kajastatakse 2013 oktoobrist kuni detsembrini arvestatud töötasus igas kuus 1/3 sellest summast.


Näide.
Isikule määrati 15.02.2016 preemia 500€ ja arvutati välja veebruaris.
Preemia 500€ jagatakse tinglikult ära 3 kuu peale tagasi ulatuvalt arvestatuna kvartalipreemia määramise kuust (veebruar 2016). Kvartalipreemia jaguneb seega tinglikult kuudele veebruar 2016-detsember 2015. Igasse kuusse arvestatakse preemia summana 166,67(500/3=166,67€).
Isik läheb puhkama juulis 2016.
Puhkusetasude arvestamisel võetakse aluseks kuud jaanuar 2016 kuni juuni 2016. Antud 6 kuu sisse jääb ka 2 preemia kuud (Jaanuar 2016 ja veebruar 2016).
Antud puhkusetasu arvestamisel läheb arvesse preemia summa 333,33 (2x166,66=333,33)
Töötaja päevatasu saamiseks lisatakse 6 kuu tasudele ka kahe kuu preemia ja saadud summa jagatakse töötatud kalendripäevadega.

Image
Kvartalipreemia toimib selliselt, kui kvartalipreemiale on püsiandmetes pandud kood "Kvartalipreemia".Seotud teemad
Tagasi / Palga sisukorda