Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Maksekorralduse panka laadimisel tekkisid veateated

RSS
Kui maksekorralduse panka üleslaadimisel tekib viga:
Line 15, column 247 cvc-pattern-valid: Value ’EE123456789456’ is not facet – valid respect to patten {A-Z}{2,2}{0-9}{a-zA-0-9}{1,30}’ for type IBAN2007 identifier’
Line 15, column 247 cvc-type.3.1.3: The value ’ EE123456789456’ of element ’IBAN’ is not valid.


Kontrollige:
  • Veenduge, et tegite makse ISO formaadis
  • Veenduge, et kõikidele isikutele on kontonumber sisestatud IBAN formaadis
  • veenduge, et Personasse sisestatud IBAN on korrektne
  • Veenduge, et Personasse sisestatud kontonumbri järel ei ole tühikut

Seotud teemad


Tagasi / Palga sisukorda