Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Väljamaksed

RSS
Palgaarvestus > Väljamaksed


Sisukord:Eelduslikud toimingud

 • Enne tasude väljamaksulehele lisamist tuleb tasud lehel "Tasude arvutus" välja arvutada, vajutades nupule "Arvuta".
 • Enne puhkusetasude väljamaksulehele lisamist tuleb puhkuserahad lehel "Puhkusetasud" välja arvutada, vajutades nupule "Arvuta".
 • Enne kinnipidamiste väljamaksulehele lisamist tuleb kinnipidamised lehel "Kinnipidamised" välja arvutada, vajutades nupule "Arvuta".Väljamakselehe koostamine

 • Valige aktiivne periood, mille jooksul teenitud tasusid te välja maksta soovite.
 • Vajutage nupule "Lisa uus"
 • Sisestage väljamakselehe nimetus(N: Märtsi kuu tasud)
 • Sisestage väljamakse kuupäev. Väljamakse kuupäevaks tuleb sisestada väljamakse teostamise kuupäev (üldjuhul palgapäev). Antud kuupäeva järgi kontrollitakse, milliseid maksumäärasid tuleb rakendada ja kuidas tuleb maksud sellest tulenevalt arvestada.
 • Valige väljamaksu liik.
  * Kui te maksate välja ainult palga, siis valige liigiks "Palga- ja puhkuse väljamaksed".

  * Kui te maksate välja palga ja puhkusetasu, siis valige liigiks "Palga- ja puhkuse väljamaksed".

  * Kui te maksate välja ainult puhkusetasu, siis valige liigiks "Puhkusetasude väljamaksed".

  * Kui te maksate välja ainult avanssi, siis valige liigiks "Avansside väljamaksed".
 • Vajutage nupule "Salvesta"
 • Vajutage lingile "Vali".
 • Avanenud aknas tehke märge nende isikute ette, keda te tahate väljamaksulehele lisada.
  Te võite kasutada ka linki "Lisa kõik". Vajadusel saate valitud isikute seast ka isikuid eemaldada (N: lapsehoolduspuhkusel olevad isikud), vajutades valitud isikute sektsioonis vastava isiku nime ees olevale ristile. Vajadusel saate isikuid otsida nimeliselt ja ka üksuste kaupa.
 • Vajutage nupule "Vali".
 • Vajutage nupule "Salvesta"
 • Kui te vajutate lingile "Vaata", siis näete konkreetse isiku tasude ja maksude täpsustatud infot.


Täpsema piltidega juhendi leiate siitNB! Väljamaksulehele kanduvad sellisel viisil tegutsedes ainult need puhkused, mille maksmise kuupäev on sama, mis väljamaksulehe kuupäev. Erinevate maksmise kuupäevadega puhkusetasud saate väljamaksulehele, kui kasutate lehel "Puhkusetasud" nuppu "Lisa lehele". Vaata juhendit.

Väljamaksu lehte võib kustutada ja uuesti luua mitmeid kordi. Te võite ka inimesi korduvalt väljamaksulehelt eemaldada ja väljamaksulehele lisada. Kui väljamaksu leht on panka saatmiseks valmis ja te olete maksekorralduse endale arvutisse salvestanud ning seejärel panka üles laadinud, siis väljamakse lehte enam muuta ei tohiks. Kui siiski on eriolukord ja väljamaksulehte on vaja muuta, siis Persona selleks piirangud ei sea.


Aruannetes näitab Persona ainult nende tasude infot, mis on väljamaksulehel.


Märkeruut "Panka saadetud" võimaldab teil pärast maksekorralduse panka saatmist ära märkida, et maksekorraldus on panka saadetud. Märkeruudu täitmine või täitmata jätmine süsteemis midagi ei mõjuta.

Maksekorralduse koostamine


 • Tehke märge väljamaksulehe ette.
 • Vajutage nupule "Koosta maksekorraldused".
 • Sisestage vajalikud andmed. Valige rippmenüüst pangakonto, millelt väljamakse tehakse.
  Konto number peab olema eelnevalt püsiandmetesse sisestatud (Seaded > Püsiandmed > Üldised > Pangakonto > Lisa uus
 • Vajutage OK

Täpsema piltidega juhendi leiate siitNB! Kui isik on väljamaksulehele pandud, siis lehel "Tasude arvutus" tema tasude andmeid ära kustutada ei tohi! Kustutamisel kaovad ära seosed ja Persona ei saa aru, et teatud tasud on juba välja makstud. Kui te aga ekslikult kustutate tasud ära ja arvutate uuesti, siis tuleb väljamaksuleht kustutada, uuesti luua ja isikul sellele uuesti peale lisada, et saavutada endine olukord. Kui on vähe inimesi lehel, siis piisab tegelikult ka isikute lehelt kustutamisest ja tagasi lisamisest.

Sotsiaalmaksu arvestuse näited


1. Rakendub sotsiaalmaksu miinimummäär - tööle asumise kuu eest saadav tasu

2023. aastal on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 654 eurot.
Töötaja tuli asutusse tööle 27.07.2023.
Töötajale maksti töötasu juuli eest 102€.

Sotsiaalmaksu arvestuse selgitus: Sotsiaalmaksu kuumäär 654 /30 kalendripäevaga * 5 tööl oldud kalendripäevaga * sotsiaalmaksu %-ga 0,33
 • kuu kalendripäevade arv, millega jagatakse, on sõltumata kuust kokkuleppeliselt alati 30. Loe lisa §6 (2) .

Sotsiaalmaksu arvestus: 654/30*5*0,33=35,97€2. Rakendub sotsiaalmaksu miinimummäär - puhkus ja töötasu

2023. aastal on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 654 eurot.
Töötaja tuli tööle 2015 aastal.
Puhkus: 05.10.2023-30.10.2023
Töötajale maksti puhkusetasu 173€ (03.10.2023)
Töötajale maksti oktoobri töötasu 19€ (04.11.2023)

Sotsiaalmaksu kuumäära võrdlus: 173+19=192€ | 192<654
Sotsiaalmaksu arvestuse selgitus (okt töötasu): Sotsiaalmaksu kuumäär 654 /30 kalendripäevaga * 5 tööl oldud kalendripäevaga * sotsiaalmaksu %-ga 0,33.
Sotsiaalmaksu arvestus (okt töötasu): 654/30*5*0,33=35,97€
Sotsiaalmaksu arvestus (okt puhkusetasu): 173*0,33=57,09€


3. Ei rakendu sotsiaalmaksu miinimummäär - puhkus ja töötasu

2023. aastal on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 654 eurot.
Töötaja tuli tööle 2015 aastal.
Puhkus: 05.10.2023-30.10.2023
Töötajale maksti puhkusetasu 521€ (03.10.2023)
Töötajale maksti töötasu 149€ (04.11.2023)

Sotsiaalmaksu kuumäära võrdlus (okt töötasu): 521+149=670€ | 670>654
Sotsiaalmaksu arvestus (okt töötasu): 149*0,33=49,17€
Sotsiaalmaksu arvestus (okt puhkusetasu): 521*0,33=171,93€
4. Rakendub sotsiaalmaksu miinimummäär - kuuvahetusele jääv puhkus ja töötasu


Töötaja tuli tööle 2015 aastal.
Puhkus: 21.10.2023-17.11.2023


Töötajale maksti puhkusetasu 181,16€ (19.10.2023)
 • kalendaarne päevatasu 181,16/28=6,47€
 • okt puhkusetasu 6,47*11=71,17€
 • nov puhkusetasu 6,47*17=109,99€

Sotsiaalmaksu arvestus (okt/nov puhkusetasu): 181,16*0,33=59,78€

Töötajale maksti töötasu (okt) 116,87€ (04.11.2023)
Töötajale maksti töötasu (nov) 91,43€ (04.12.2023)


Sotsiaalmaksu kuumäära võrdlus (okt töötasu): 116,87+71,17=188,04€ | 188,04<654
Sotsiaalmaksu kuumäära võrdlus (nov töötasu): 91,43+109,99=201,42€ | 201,42<654


Sotsiaalmaksu arvestuse selgitus (okt töötasu): Sotsiaalmaksu kuumäär 654 /30 kalendripäevaga * 20 tööl oldud kalendripäevaga * 0,33 sotsiaalmaksu %-ga.
Sotsiaalmaksu arvestus (okt töötasu): 654/30*20*0,33=143,88€


Sotsiaalmaksu arvestus (nov töötasu): Sotsiaalmaksu kuumäär 654 /30 kalendripäevaga * 13 tööl oldud kalendripäevaga * sotsiaalmaksu %-ga 0,33 .
Sotsiaalmaksu arvestus (nov töötasu): 654/30*13*0,33=93,52€

MIDA VEEL TÄHELE PANNA?

 • Persona arvutab isikule negatiivse tulumaksuvabastuse. Miks?
  • Kui isikule on tehtud ka eelnevalt tasu väljamaks, kus arvestati tulumaksuvabastust ja nüüd maksti tasu juurde, siis astmelise tulumaksuga seoses võib olla negatiivne tulumaksuvabastus põhjendatud ja õige, kui isik sai tasu kokku sedavõrd palju, et kogu tasu pealt kokku poleks tohtinud nii palju maksuvabastust arvestada, kui esimese väljamaksulehega arvestati.


 • Isiku vanaduspensioni info oli sisestamata või ekslikult sisestatud
  • Vanaduspensioniga seotud ümberarvestused
  • Kui isik on jäänud vanaduspensionile, siis tuleb pension sisestada töötaja andmetes lehele "Pension" paneelile "Pensionid". Kui see probleem tuli välja TSD esitamise ajal, siis tuleb isikule sisestada pensioni info, seejärel eemaldada isik väljamaksulehelt ja lisa ta sinna uuesti tagasi, et Persona arvutaks maksud teisiti. Perona automaatselt ei arvesta pensioni saabumise ajaga vaid võtab maksuarvestuse jaoks aluseks pensioni lehele sisestatud kuupäeva.

 • Isikul arvestati sotsiaalmaksu miimummäära, kuid ei tohtinud arvestada, kuna isik töötab täiendavalt ka teises ettevõttes. Uus töötaja
  • Eemaldage isik väljamaksulehelt. Lehel "Palk ja lisatasud" paneelil "Palk" eemaldada palga amdete juurest sotsiaalmaksumiinimmäära linnuke. Lisada isik tagasi väljamaksulehele. Persona arvutab maksud tagasi lisamise korral uuesti.

 • Isikul arvestati sotsiaalmaksu miimummäära, kuid ei tohtinud arvestada, kuna töötaja on õpilane
  • kui töötaja on õpilane, siis tuleb isikule teha palga muudatus ja uue palga rea juurest eemaldada märge "Arvestada sotsiaalmaksu miinimumääralt". Vajadusel eemaldada isik väljamaksulehelt, teha seejärel muudatused ja lisada siis isik väljamaksulehele tagasi.

 • Isikul arvestati sotsiaalmaksu miimummäära, kuid ei tohtinud arvestada - palga juurest on eemaldatud sotsiaalmaksu miinimummäära linnuke
  • Ametikoha juures peab töölepingulisel töötajal olema töösuhte tüübiks "Põhiametikoht". Taoline olukord võib tekkida, kui isikul on töösuhte tüübiks "Täiendav".

 • Isik oli terve kuu haiguslehel aga Persona arvutab talle sotsiaalmaksu
  • kui isik on terve kuu haiguslehel olnud, siis peavad väljamaksulehel olema kõik haiguslehe osad, et Persona arvutaks sotsiaalmaksuks 0.

 • Maksekorralduse panka laadimisel veateade: ISO - Pain001.001.03
  • Veenduge, et väljamaksule kuupäev kattub maksekorralduse faili panka laadimise kuupäevaga.


 • Tulumaks
  • Kui isik on eemaldatud väljamaksulehelt, mille raames maksti kõik palgad ja ta lisatakse uuele väljamaksulehele kogumispensioni andmete tagantjärele korrigeerimise eesmärgil, siis võib tulumaks minna miinusesse juhul, kui väljamaksuleht tehakse tegelikust väljamakse kuupäevast erineva kuupäevaga. Kui väljamaksulehel on tulumaks läinud taoliselt miinusesse, siis tuleks äsja loodud väljamaksuleht kustutada ja õigete kuupäevadega uuesti luua.
Seotud teemad


Tagasi / Palga sisukorda