Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»
Kogumispension
Töötajad > vajutada isiku nimel > Pension > paneel Kogumispension
 • Kui isikule on sisestatud kogumispensioni alguskuupäev, siis oskab Persona palgaarvestus arvestada kogumispensioni maksega.
 • Persona võimaldab kontrollida ja uuendada kõikide isikute kogumispensioni andmeid korraga (Seaded > Asutuse seaded > Kogumispensioni andmete kontroll > Kontrolli ja uuenda kõigi töötajate andmeid). NB! Persona ei uuenda kogumispensioni infot ära lahkunud töötajatel.

Kogumispensioni makse tasumise kohustus lõpeb:
30. aprillil, kui avaldus on esitatud hiljemalt 30. novembril;
31. augustil, kui avaldus on esitatud hiljemalt 31. märtsil;
31. detsembril, kui avaldus on esitatud hiljemalt 31. juulil.


Oluline teada: Personas peaks kindlasti andmeid uuendama
1. mai
1. september
1. jaanuarTäiendava kogumispensioni ehk III samba maksed

Töötaja avalduse alusel saab sisestada tema töötasust pensioni III samba kinnipidamise > Töötajad > vajutada isiku nimel > Pension > paneel III sammas

Image

 • Kui isikule on sisestatud III samba maksete alguskuupäev, siis oskab Persona palgaarvestus III samba summa palgast kinni pidada ning selle otse Pensionikeskusesse saata.
 • Tasusid, mille juures III samba makseid arvestakse, saab Püsiandmetes ka ise muuta ning täiendada
 • Kinnipeetud III samba summad on kuvatud ka töötaja palgateatisel.
 • Kinnipeetud III samba sissemaksed deklareeritakse TSD-l koodiga 25, juhatuse liikmetel koodiga 29.

Image

Töövõimetuspension
Töötajad > vajutada isiku nimel > Pension > paneel Pensionid > nupp Lisa uus
Kui isikule on sisestatud kehtiv töövõimetuspension, siis ...
 • pakub Persona puhkusearvestus saadaolevate puhkuse paneelil 7 päeva töövõimetuspensioni lisapuhkust iga kalendriaasta eest.
 • võtab palgaarvestuse moodul arvesse, et riik maksab töövõimetuspensionit saava töötaja eest sotsiaalmaksu kuumääralt (2024. aastal 725 eurolt). Tööandja maksab tasu osalt, mis ületab kuumäära.
 • SM algus - pole kohustuslik täita. Kui lahter ei ole täidetud, siis arvestab Persona sotsiaalmaksu vabastust alates töövõimetuspensioni alguskuupäevast. Kui töövõimetuspensioni alguskuupäev erineb sotsiaalmaksu vabastuse alguse kuupäevast, siis antud lahter võimaldab ära märkida, mis ajast alates tasub sotsiaalmaksu riik.

Vanaduspension
Töötajad > vajutada isiku nimel > Pension > paneel Pensionid > Nupp Lisa uus
 • Kui isikule on sisestatud kehtiv vanaduspension, siis Persona palgaarvestuse moodul töötaja töötuskindlustust ei arvesta.
 • Vanaduspension peab olema alati sisestatud. Persona vanuse järgi automaatset arvestust ei pea.
 • Sisestada saab pensioniea saabumise kuupäeva. Persona ei arvesta töötaja töötuskindlustust sellele kuule järgnevasse kuusse jäävatelt väljamaksetelt.
Oluline teada

Seotud teemad:


Tagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda