Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»


Eelneva staaži sisestamine


Eelneva staaži sisestamiseks tuleb teha järgmised sammud
  1. Liikuge Personas järgmiselt: Töötajad > vajutage isiku nimel > Staaž > Muuda
  2. Sisestage kuupäev, mis seisuga te isiku staaži Personasse sisestate
  3. Sisestage, mitu aastat, kuud ja päeva oli isik sisestatud kuupäevale eelneva päeva lõpuks välja teeninud

Eelnev staaž tuleb sisestada tööleasumise kuupäeva seisuga või hilisema kuupäevaga.

Image

Juhul kui isikul on rohkem kui 1 ametikoht, siis on võimalik ametikoha rippmenüüd kasutades vaadata isiku staaži tema erinevate ametikohtade staaži arvestades.Staažiarvestuse põhimõtetest täpsemalt


Näide 1: kui palju on isikul staaži seisuga 11.04.2012, kui isik tuli tööle 12.07.2010?

Persona arvutab seda nii:

Isik tuli tööle 12.07.2010
Huvitab staaž seisuga 11.04.2012

Isik töötas 12.07.2010-31.07.2010 on 20 päeva.
01.08.2010-31.12.2010 töötas isik 5 kuud
01.01.2011-31.12.2011 töötas isik 12 kuud st 1 aasta
01.01.2012-31.03.2012 töötas isik 3 kuud
01.04.2012-11.04.2012 töötas isik 11 päeva
_________________________________________________
5 kuud + 1 aasta + 3 kuud = 1 aasta ja 8 kuud
20 päeva + 11 päeva = 31 päeva
Kuna 30 päeva teisendatakse täiskuuks, siis 31 päeva= 1 kuu + 1 päev.
1 aasta ja 8 kuud + 1 kuu ja 1 päev = 1 aasta 9 kuud ja 1 päev.


PERSONA näitab sellele isikule seisuga 11.04.2012 staaži 1 aasta 9 kuud ja 1 päevNäide 2: kui palju on isikul staaži seisuga 11.03.2012, kui isik tuli tööle 12.07.2010?

Persona arvutab seda nii:

Isik tuli tööle 12.07.2010
Huvitab staaž seisuga 11.03.2012

Isik töötas 12.07.2010-31.07.2010 on 20 päeva
01.08.2010-31.12.2010 töötas isik 5 kuud
01.01.2011-31.12.2011 töötas isik 12 kuud st 1 aasta
01.01.2012-29.02.2012 töötas isik 2 kuud
01.03.2012-11.03.2012 töötas isik 11 päeva
_________________________________________________
5 kuud + 12 kuud + 2 kuud = 1 aasta ja 7 kuud
20 päeva + 11 päeva = 31 päeva
Kuna 30 päeva teisendatakse täiskuuks, siis 31 päeva= 1 kuu + 1 päev.
1 aasta ja 7 kuud + 1 kuu ja 1 päev = 1 aasta 8 kuud ja 1 päev.


PERSONA näitab sellele isikule seisuga 11.03.2012 staaži 1 aasta 8 kuud 1 päeva


Miks arvestatakse staaži just nii?
  • Selliselt käib arvestus täpselt kalendri järgi. Erandiks on ainult otspunktide kokkuliitmisel saadud päevade arvu teisendamine kuudeks ja päevadeks, kuna seda ei ole võimalik kalendri alusel teha.

  • Selline staaži arvestamise viis võimaldab arvestada sellega, et mõnes kuus on 30 päeva, mõnes 31 päeva ja veebruaris on 28 või 29 päeva (olenevalt sellest, kas on tegemist liigaastaga või mitte)

  • 30 päevase teisendamise otsus põhineb avaliku teenistuse ametniku teenistuslehe pidamise korral, kus rakendatakse staaži ühtseks arvestuseks sama põhimõtet. Kui ei oleks reeglit, et alati 30 päeva = 1 kuu, siis tekiks küsimus, et kui tegemist on näiteks perioodiga 12.04.2010-11.03.2012, siis millise kuu järgi teisendamine teha, kas alguskuu või lõpukuu järgi? Kas aprilli (ehk teisendada 30 päeva üheks kuuks) või märtsi (ehk teisendada 31 päeva üheks kuuks ) põhjal? Sama lugu näiteks perioodi 15.10.2010-15.02.2012 korral (kas teisendada 31 päeva üheks kuuks või 29 päeva üheks kuuks)?


Aruandes „Staažide täitumine“ näidatakse staaži täitumise kuupäeva selliselt, et kui isik asus tööle 15. septembril, siis staaži täitumist tähistatakse 15. septembril ja aruanne toob staaži täitumise kuupäevana välja 15 september.Staažikalkulaator


Staažikalkulaator võimaldab arvutada kokku erinevate tööperioodide staaži. Staaži arvutamiseks tuleb staažikalkulaatorisse lisada tööperioodid, mille staaž on vaja kokku arvutada. Lisaks sellele võimaldab staažikalkulaator perioodide lõikes välja arvutatud staažile lisada vajadusel ka mõne tööperioodi staaži (aastad, kuud ja päevad). See on oluline just juhtudel, mil ei ole teada isiku täpne tööaeg, kuid on teada staaži päevad, kuud ja aastad.MIDA VEEL TÄHELE PANNA?
  • Miks Persona ei arvesta kõikide ametikohtade staaži kokku (seejuures on lehel "Staaž" rippmenüüs "Ametikoht" ära toodud mitu ametikohta ja kui neid valida, siis näidatakse allpool nende staaže eraldi)?
    Persona arvestab staaži töösuhte tüüpide lõikes. Kui töösuhte tüüp muutub, siis tuleks uue töösuhte tüübiga ametikohal staaž ära fikseerida - staaži rida tuleks nupu "Muuda" abil lahti võtta, sisestada uuele ametikohale asumise kuupäev, varasem teenitud staaž ja salvestada muudatused. N: Töösuhte tüüp "Põhiametikoht" muutub töösuhte tüübiks "Juhatuse liige".

Seotud teemad

Töötaja valik


Tagasi / Personali sisukorda