Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Profiili muutmine lehel "Struktuur" ametikoha juures

Struktuuri ametikohtade loomisel tuleb igale ametikohale valida profiil. Profiil määrab ära, kui palju põhipuhkust ja/või lisapuhkust on isikul õigus kalendriaasta/staažiaasta eest saada ning milliseid staaže antud isikul loetakse.

Profiili muutmiseks liikuge Personas järgmiselt: Struktuur > märgistada ametikoht > Muuda

Image

NB! Ettevaatust muutmisega, kui vaatlusalusel ametikohal on varasemalt töötanud mõni teine isik - profiili muutmisel muutub tagasiulatuvalt ka antud ametikohal varasemalt töötanud isiku puhkusejääk. Turvalisem on taolisel juhul luua struktuuri uus ametikoht sobiliku profiiliga.


Uue profiili lisamine lehel "Püsiandmed" sektsioonis "Ametikoha profiilid"

Profiili lisamiseks tuleb liikuda Personas järgmiselt:
Seaded > Püsiandmed > Ametikohad > Ametikoha profiilid > Lisa uus
Image

Image
Antud profiil annab 0 päeva põhipuhkust

Image
Antud profiil annab 28 päeva põhipuhkust ja lisaks lisapuhkused vastavalt seadistustele tööstaži alusel


Profiile on võimalik teha erineva nime ja puhkusepäevade arvuga:

 • Töötaja 28 - põhipuhkus (28 päeva), tööstaaž

 • Töötaja 28 + LP - põhipuhkus (28 päeva) ja lisapuhkust vastavalt seadistusele kasvav päevade arv tööstaaži alusel või ühtlaselt sama päevade arv alates teatud staažist/asutusse tulekust.

 • VÕS - jätke puhkuse ja staaži märkeruudud täitmata. Taolisel juhul Persona isikule saadaolevat puhkust ei arvesta.

 • Renditöötaja - jätke puhkuse ja staaži märkeruudud täitmata. Taolisel juhul Persona isikule saadaolevat puhkust ei arvesta.

 • Hallatava asutuse juht - põhipuhkus (42 päeva), tööstaaž

 • Õpetaja - põhipuhkus (56 päeva), tööstaaž


 • Abiteenistuja - põhipuhkus (28 päeva), tööstaaž

 • Ametnik - põhipuhkus (35 päeva), avaliku teenistuse lisapuhkus, avaliku teenistuse staaž, tööstaažNB! Kuna profiili filter on enamikes aruannetes, siis võib tekkida soov kasutada profiile ka töötajate grupeerimiseks. Sellega tuleb olla väga ettevaatlik, sest kui töötajal muutub grupp aga puhkusearvestus jääb samaks, siis võib see tekitada puhkusearvestuses segadust.

Juhul kui teil tekib raskusi vajaliku profiili loomisel, siis palun saatke vastavasisuline e-mail Persona hoolduse e-maili aadressile.


MIDA VEEL TÄHELE PANNA?

 • Puudub valik "Puhkuseta"
  Jätke märkeruudud tühjaks. Taoliselt Persona isikule saadaolevat puhkust ei arvesta.SEOTUD TEEMAD


Tagasi / Personali sisukorda