Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Saadaolevad puhkused

RSS
Saadaoleva põhipuhkuse, staažipuhkuse, lapsepuhkuse, puudega lapse puhkuse, töövõimetuspuhkuse, õppepuhkuse kooli lõpetamiseks ja õppepuhkuse arvestab isikule saadaolevate puhkuste paneelil välja Persona.


NB! Persona kasutuselevõtmisel ärge muutke paneelil "Saadaolevad puhkused" käesoleva aasta ja tuleviku puhkuse jääki, kuna sellisel juhul ei oska Persona isiku lahkumisel tema puhkusi lahkumise suhtes proportsionaalselt arvutada. Samuti ei too siis aruanne "Puhkusekohustused" välja puhkuse jääki iga kuu lõpu seisuga korrektselt välja, kuna Persona ei oska muudetud ridasid proportsionaalselt töötatud ajale arvestada.

Aegunud saadaolevapuhkuse read paneelilt "Saadaolevad puhkused" ära ei kao. Aegunud puhkuse võib soovi korral ära kustutada. Aruandes "Saadaolevad puhkused" on võimalik märkeruudu "Ära arvesta 'Kehtiv kuni' ületatud puhkuseid" abil reguleerida, kas aruande tulemuses näidatakse aegunud puhkuseid või mitte.

Paneeli "Saadaolevad puhkused" on võimalik seadistada ka nii, et see näitaks ette vaid järgmise aasta puhkuseid (hetkel näitab lisaks käesolevale aastale ka järgmise ja ülejärgmise aasta puhkusi). Kui te soovite, et paneel "Saadaolevad puhkused" näitaks vähem aastaid etteulatuvalt, siis palun saatke sellesisuline e-mail aadressile persona@ee.fujitsu.com

Juhul kui teie arvates peaks Persona mõnele isikule saadaolevat puhkust teisiti näitama, siis palun võtke ühendust Persona kasutajatoega. Persona kasutatugi aitab teil välja selgitada, miks Persona näitab isikule saadaolevaid puhkusi teisiti ja aitab Personat seadistada selliselt, et Persona pakuks isikule saadaolevaid puhkusi selliselt nagu teil on vaja.

Oluline teada:
  • väljavõetud puhkused võetakse saadaolevatest puhkustest maha aegumise järjekorras (esimesena aeguvad esmajärjekorras).
  • Kui töötaja puhkus ulatub käesolevast aastast (N: 2024a) järgmisesse aastasse (N: 2025a), siis on oluline märgata, et tõenäoliselt on järgmisesse aastasse ulatuva puhkuseosa kasutamise ajaks (N: 2025a) eelmise aasta (N: 2023a) puhkus aegunud ja sealt (N: 2023a realt) ei saa neid päevi maha võtta.
Seotud teemad:


Tagasi / Sisukorda