Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Lisapuhkuste arvestamise võimalused

RSS
Persona arvestab kalendriaastapõhist proportsionaalset lisapuhkust selliselt:

Oletame, et Persona on seadistatud selliselt, et isikul peab tekkima ühepäevane lisapuhkuse õigus alates 5. tööaastast.

Image

Ehk et isikul täitub 5 aastat staaži 06.07.2020. Persona arvesab nüüd selle kalendriaasta konteksti ehk 01.01.2020-31.12.2020 aasta reale lisapuhkuse näitamiseks ta arvestab puhkuse proportsioonaalselt 06.07.2020-31.12.2020 eest on õigus isikul saada lisapuhkus 1/365*179=0,49. Kuna 0,49 ei ole täis päev, siis Persona seda sadaolevate puhkuste paneelil ei kuva.

Persona võimaldab ka mitteproportsionaalset kalendriaastapõhist lisapuhkuse arvestust. Ülaltoodud näite korral pakub mitte proportsionaalne arvestus kohe 01.01.2020-31.12.2020 lisapuhkuse rea peale 1 päeva lisapuhkust.  • lisapuhkuse aegumise perioodi on võimalik muuta. Üks ja seesama aegumise periood kehtib kõikidele lisapuhkuse liikidele.
  • lisapuhkuse arvestuse algusaastat on võimalik muuta. Üks ja seesama lisapuhkuse algusaasta kehtib kõikidele lisapuhkuse liikidele.
  • ühel ja samal isikul saab olla mitu erinevat staažipõhist lisapuhkust (N: tervisepuhkus, staažipuhkus), kuid kõikidel lisapuhkustel peab olema üks ja seesama aegumine ning nende arvestus peab algama ühel ja samal aastal.
    • kui lisapuhkuse alguse aastaks sisestatakse käesolev aasta, siis on oluline teada, et varem välja teenitud lisapuhkuse jäägid nullitakse kõikidel töötajatel käesoleva aasta alguse seisuga.
    • kui lisapuhkuse alguse aastat ei muudeta vaid jäetakse esialgne, siis tekib kõikidele töötajatele antud lisapuhkuse õigus ka käesolevale aastale eelnevatele aastatele.

Tagasi / Personali sisukorda