Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»
TSD asub aruannete all kaustas "Palgad ja lisatasud". TSD aruannet on võimalik väljatrükkida PDF formaadis ja elektrooniliseks esitamiseks vajalikul kujul.


Persona jaotab tasud erinevatesse TSD lahtritesse väljamakse koodi järgi.
Image

Vastavus Personas:
Image

 • Autokompensatsioon päevikuga - ei ilmu TSD-le
 • Autokompensatsioon - ilmub TSD-le

Väljamakse koodi sisestamine:
 • Seaded > Püsiandmed > Palgaliigid > Märgistage nimetus > Muuda
 • Seaded > Püsiandmed > Puhkuste ja töökatkestuste liigid > Märgistage nimetus > Muuda
 • Seaded > Püsiandmed > Lisatasude liigid > Märgistage nimetus > Muuda


  Image

Registrinumbri võtab Persona TSD-le struktuuripuust üksuse andmete juurest. Maksukohuslase nime elektroonilises TSD-s ei ole, elektroonilises TSD-s on vaid registri number. Kui PDF kujul TSD-l on maksukohuslase nimetus vale struktuuriüksuse nimetus, siis selle saab korrektseks, kui muuta teie Personas struktuuri taset. Struktuuritaseme muutmiseks palun pöörduge Persona kasutajatoe poole aadressil persona@ee.fujitsu.com. Kui struktuuri taset muudetakse, siis muutub ka aruannetes kuvatava veeru "Asukoht struktuuris" sisu.MIDA VEEL TÄHELE PANNA?

 • Miks TSD aruande tulemuses ei ole ühtegi isikut?
  TSD toob välja tulemuse, kui lehel "Tasude arvutus" ja "Puhkusetasud" välja arvutatud tasud on pandud väljamaksulehele.
 • Kui TSD esitamisel tekib vahe Persona ja EMTA andmete vahel seoses töötuskindlustusega, siis on suure tõenäosusega mõni isik jõudnud pensioni ikka, kuid talle ei ole sisestatud pensioni andmeid lehele "Pension". Loe lähemalt siit.
 • Kui töötaja maksab talle enam makstud tasu tagasi, tuleb käsitsi lisada EMTA lehel TSD-le Lisa 1 all olevale vormile „Ib. Tagastatud või tasaarveldatud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine“.
 • Isik on TSD-l kahe reaga
  Vaata püsiandmete lehel üle kõik isikule makstud lisatasu ja põhitasu liigid, et neil oleks kindlasti ära täidetud väljamakse koodi lahter.
 • 1090 lahter ei ole alati arvutatav selliselt, et riiklik sotsiaalmaksu miinimummäär miinus brutotasud koodiga 10. Kuna sotsiaalmaks on arvestuskuu põhine ja TSD on väljamaksupõhine, siis seal tulevad erinevused sisse, mistõttu on 1090 lahtris teatud juhtudel suurendus suurem, kui TSD-l näha olevate numbrite järgi justkui olla võiks. Suurem number on aga õige. Kontrollimiseks tuleb võtta arvesustuskuud ühe kaupa vaatluse alla.
  Näide:
  Riiklik sotsiaalmaksu miinimummäär: 584
  Märtsi all on töötasu väljamakse 05.04.2022. Sotsiaalmaks saadakse nii: 584/30*(31-5)=506,13; 506,13*0,33= 167,02
  Aprilli all on puhkusetasu väljamakse 15.04.2022. Puhkusetasult võetakse otse 33%
  Märtsis oli isikul haigusleht 5 päeva ja veebruaris oli isikul puhkus 6 päeva.
  Märtsi kohta arvestab Persona miimummäära välja järgmiselt: 584/30*(31-5)=506,13
  1090 lahtrisse leiab Persona seetõttu miimumi järgmiselt: 506,13 miinus isikule märtsi eest aprillis välja makstud koodiga 10 tasu.
 • kui TSD lisa 1B peale on vaja kanda koodiga 16 tasu tagasiarvestus, kuid EMTA leht annab teate, et sisestatud summade pealt ei saa nii palju tulumaksu arvestada, siis üks korrigeerimise võimalus on järgmine: sisestada 1470 lahtrisse sama summa, mis sai lahtrisse 1330 sisestatud. Selleks, et Persona TSD näitaks sama tulemust, mis EMTA, tuleks konkreetne koodiga 16 tasu rida väljamaksulehelt eemaldada ja panna eraldiseisvale väljamaksulehele selliselt nagu EMTA-s andmed said sisestatud.
 • Lisatasu juures on väljamaksekood 10 aga VÕS lepinguga töötaja on TSD-l korrektse koodiga 17. Mis seda reguleerib, et tasu on TSD-l õige koodiga, kuigi püsiandmetes on vale kood.
  Persona lähtub töövõtulepingute ja käsunduslepingute korral töösuhte tüübist ja asendab koodi 10 koodiga 17 ise.

Seotud teemad


Tagasi / Palga sisukorda