Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Tööpostipõhine lisatasu

RSS
Lehel "Projektid" sektsioonis "Tööpostid" on võimalik ära märkida, millist lisatasu ja millise tunnihinnaga isik saab sellel projektil töötades. Oluline teada:
  • Kõikidele isikutele kehtib üks ja seesama lisatasu tunnihind, mis on tööposti juurde märgitud.
  • Persona ei arvesta antud lisatasu korral püsiandmetesse sisestatud koefitsienti (st %-list lisatasu maksta ei saa)
  • Lehel "Tasude arvutus" on tööposti põhine lisatasu rida näha alles pärast seda, kui on nupule "Arvuta" vajutatud. Tasude kustutamisel kustub ka vastav rida.
  • Lehel "Tasude arvutus" välja arvutatud lisatasu rida lisatakse ka lehele "Palk ja lisatasud" paneelile "Lisatasud ja hüvitised". Tasude kustutamisel lehel "Tasude arvutus" kustub vastav rida ka lehelt "Palk ja lisatasud" paneelilt "Lisatasud ja hüvitised".

Image

Image

Image

Kui püsiandmetesse lisatasu andmete juurde on sisestatud summa lahtrisse tunnitasu, siis ei ole vaja lehel "Projektid" tööposti andmete juurde lisatasu tunnihinda sisestada. Persona võtab selle automaatselt püsiandmetest. Küll aga ka sellisel juhul ei korruta Persona tunnihinda koefitsiendiga läbi.

Image

Seotud teemad
Tagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda