Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Üle kuuvahetuse ulatuvate puhkuste tasude maksmine mitmes osas, vastavate arvestuskuude palgapäevadel

RSS
Kui seni on töötajad saanud kuuvahetusele jääva puhkusetasu korraga kindlal palgapäeval, siis antud lahendus oskab puhkuse tükeldada kaheks osaks, et arvestuskuu tasuga koos oleks võimalik maksta ainult selle puhkuseosa tasu, mis jääb vastavase arvestuskuusse. Töötajal on võimalik tasu saada harjumuspärasel moel, vaatamata puhkusele, ehk ei teki olukorda, kus töötaja saab ühes kuus puhkuse tõttu oluliselt rohkem tasu ja teises kuus puhkuse tõttu vähem raha.

Antud funktsionaalsuse kasutamiseks pöörduge palun kasutajatoe poole aadressil persona@ee.fujitsu.com. Kood: PuhJagaPuhkusKuudeKaupaOsadeks ja PuhTaotTasuKoosPalgagaAsRadioBtn

NB! Oluline on teada, et see funktsionaalsus toimib AINULT iseteeninduse kaudu lisatavate puhkuste korral, kuna märke "Soovin puhkusetasu saada kuude lõikes palgapäevadel“ tegemise võimalus on loodud ainult iseteeninduse lehele. Mujal on märge "Makstakse järgmise palgaga".Persona kasutajate poolt teostatavad toimingud
 • Kasutaja sisestab iseteeninduses ühe puhkuse, mis algab ühes kuus ja lõpeb teises kuus (N: 20.02.2023 - 12.03.2023), ning valib maksmise viisiks “Soovin puhkusetasu saada kuude lõikes palgapäevadel“.
 • Kinnitaja kinnitab puhkuse.
 • Personalitöötaja lisab puhkuse plaani (lehel "Puhkusetaotlused" teeb märke puhkuse ette ja vajutab nupule “Lisa puhkuseplaani“).
 • Palgaarvestaja vajutab palgaarvestuse all lehel "Puhkusetasud" nupule "Arvuta".Persona poolt teostatavad toimingud, kui personalitöötaja lisab puhkuse plaani:
 • Kannab puhkuse lehele “Puhkused ja töökatkestused“ mitme osana (N: 20.02.2023 - 28.02.2023 ja 01.03.2023 - 12.03.2023) - arvestuskuudeks jagatuna. Puhkuseosad kuvatakse tumehalli taustavärviga.
 • Märgib iga puhkuseosa juurde vastava arvestuskuu palgapäeva.
  • Palgapäev puhkuse juurde lisatakse isiku palga juurde märgitud palgapäeva järgi, selle puudumisel asutuse seadetes märgitud palgapäeva järgi.
 • Kuvab töötajale iseteeninduses puhkust mitme osana (N: 20.02.2023 - 28.02.2023 ja 01.03.2023 - 12.03.2023).
 • Saadab töötajale e-maili teavituse puhkusetaotluse staatuse muutumise kohta. E-mailis on näha tervikpuhkuse osad (N: 20.02.2023 - 28.02.2023 ja 01.03.2023 - 12.03.2023).
 • Kui parameeter "Puhkusetasu arvestusliigi automaatne valik" on sisse lülitatud, siis
  • arvestab Persona töötaja puhkuseosadele tasu välja arvestusviisi järgi, mis on tervikpuhkust arvestavalt töötajale kõige soodsam.
  • näitab Persona pärast tasu arvutust kuuvahetusele jääva puhkuseosa vaatamise vormil infomulli, millele hiirega peale liikudes või vajutades on näha tervikpuhkuse kuupäevad ja tasu summa arvestatuna keskmise tasu alusel ja muutumatu tasu alusel. Infomull aitab mõista, miks Persona valis puhkuseosadele konkreetse arvestusviisi.

   Image


   Image

Kui puhkuse kestvus on näiteks 56 päeva ja hõlmab kolme erineva kuu päevi, siis kannab Persona puhkuse lehele “Puhkused ja töökatkestused“ kolme osana.Oluline teada:
 • Kuuvahetusele jääv puhkus tükeldatakse mitmeks osaks ainult lehel "Puhkusetaotlused" nupule "Lisa puhkuseplaani" vajutamisel.
 • Pärast puhkuse plaani lisamist saab töötaja iseteeninduses veel maksmise viisi muuta. Kui töötaja paneb märke, et soovib tasu enne palgapäeva ja seejärel paneb ikkagi maksmise kuupäevaks palgapäeval, siis arvestab Persona palgapäeva välja varasema süsteemi järgi, mitte vastava arvestuskuu palgapäeva järgi.
 • Kuna Persona poolitas üle kuuvahetuse jääva puhkuse, siis saab kasutaja mõlemat puhkuseosa eraldi tühistada.
 • Kui kasutatakse puhkusetasu automaatset arvestusviisi valikut, siis võib tekkida olukord, kus puhkuseosadel on erinev arvestusviis.
 • Kui puhkus on plaani lisatud ja lehel "Puhkused ja töökatkestused" eemaldatakse märge "Makstakse järgmise palgaga" ning seejärel lisatakse tagasi, siis pakub Persona palgapäeva varasema süsteemi järgi (kogu puhkust arvestavalt), mitte vastava arvestuskuu palgapäeva järgi.
 • Kui palgapäev on samal kuul ja puhkus algab pärast palgapäeva, siis pakub Persona antud puhkusele palgapäevaks siiski sama kuu palgapäeva. Antud olukord ilmneb probleemina siis, kui puhkus sisestatakse Personasse pärast palgapäeva.
 • Tumehalli taustaga puhkustel (kuuvahetusele jäänud puhkustel, mis on Persona poolt tükeldatud) ei saa puhkuse liiki muuta. Kui puhkuse liiki on siiski vaja muuta, siis tuleks vana puhkus kustutada ja lisada Personasse uus õige liigiga puhkus.
 • Kui lehel "Puhkusetasud" vajutatakse "Arvuta", leiab Persona tervikpuhkust arvestavalt puhkuseosale puhkusetasu, Persona kasutaja avab puhkuseosa nupu "Muuda" abil, muudab ära puhkusetasu arvestusviisi, vajutab lingile "Arvuta" ja salvestab muudatused, siis näitab Persona infomulli antud puhkuse juures esialgsel kujul - tervikpuhkust arvestavalt. Samuti kuvatakse puhkust endiselt tumehallil taustal.
 • Kui kuuvahetusele jääva puhkuse üks osa (tumehalli taustaga puhkus) kustutatakse, siis kaob ära seos puhkuseosade vahelt ja Persona ei vali järele jäänud puhkuseosadele enam tervikpuhkust arvestavalt soodsamat arvestusviisi .
 • Kui infomulli andmeid võrrelda puhkuseosadele arvutatud tasudega, siis ümardamise tõttu võib mõnel juhul terviku ja osade summa vahel olla sendine erinevus.
Näide piltidega:

1. Puhkuse sisestamine iseteeninduses selliselt, et see jääb kahte erinevasse kuusse.
Image

2. Puhkus iseteeninduses pärast puhkuse sisestamist
Image

3. Puhkus iseteeninduses pärast puhkuse kinnitamist
Image

4. Puhkus lehel "Puhkusetaotlused" enne rakendamist
Image

5. Puhkus iseteeninduses pärast puhkuse rakendamist
Image

6. Puhkus lehel "Puhkus" paneelil "Puhkused ja töökatkestused"
ImagePuhkusetasu arvestamine
 • Kui sisse on lülitatud puhkusetasu arvutusviisi automaatne valik (ehk puhkusetasu arvestamisel valitakse töötajale soodsaim arvutusviis) ja kuuvahetusele jääv puhkus tükeldatakse, siis on puhkuse osadel alati ühesugune arvutusviis. Soodsama arvutusviisi leiab Persona selliselt, et arvestab kokku tervikpuhkuse tasu muutumatu tasu alusel ja keskmise tasu alusel, ning vaatab kumb arvutusviis on töötajale soodsam. Seejärel arvestab mõlemale puhkuseosale tasu just selle arvutusviisi järgi. See tähendab, et kui kontrollida puhkuseosade juures muutmise vormil, kas Persona on valinud puhkuseosale soodsama arvutusviisi, siis seal võib, aga ei pruugi, olla valitud soodsam, kuna Persona valis puhkuseosale soodsama arvutusviisi välja terviku alusel. Persona näitab vaatamise vormil infomulli, kus on ära toodud tervikpuhkuse kuupäevad ja tasu nii keskmise tasu alusel kui ka muutumatu tasu alusel. Infomullis kuvatav info aitab palgaarvestajal kiiresti võrrelda, kumb arvestusviis on tervikpuhkust arvestavalt töötajale soodsam.

Kasutusele võtmisel tekkida võivad küsimused:

 • Tahame sisse lülitada süsteemi, mis võimaldab üle kuu ulatuvate puhkuste tasude maksmist mitmes osas. Kõik puhkused on juba aasta alguses plaani lisatud. Mis saab pärast uue süsteemi sisse lülitamist juba varasemalt plaani lisatud puhkustest?
  Plaani lisatud üle kuuvahetuse ulatuvad puhkused jäävad samale kujule (tervikuna) nagu need olid enne uue süsteemi sisse lülitamist. Persona juba plaanis olevaid puhkuseid uue süsteemi sisse lülitamise peale tükeldama, ega muul moel muutma, ei hakka. Puudub ka võimalus Personale öelda, et ta juba plaani lisatud puhkuse siiski ära tükeldaks. Üleminekuperioodil on võimalus puhkus käsitsi lühemaks teha ja teine puhkuse osa ise juurde lisada, või puhkusetaotlus uuesti lisada ja rakendada. Kõik uued puhkused, mis lehel "Puhkusetaotlused" plaani lisatakse, tükeldatakse plaani lisamise hetkel, ehk nendele rakendub juba uus süsteem.

 • Mis toimub kuuvahetusele jäävate puhkustega, mis hetkel on puhkusetaotluste all ja ootavad juhi kinnitust ning plaani lisamist?
  Kui puhkus on lisatud ajal, mil oli veel vana süsteem ja see puhkus kinnitatakse ning lisatakse plaani uue süsteemi ajal, siis Persona tükeldab selle puhkuse ära, ehk rakendub juba uus süsteem.

 • Kuidas kajastub tükeldatud puhkus palgalehel? Kas palgaleht näitab kogu perioodi või ainult neid puhkusepäevi, mis jäävad konkreetsesse kuusse?
  Persona näitab palgateatisel sektsioonis "Puhkused ja töökatkestused" ainult seda osa puhkusest, mis mõjutab arvestuskuu palgaarvestust. Teist osa puhkusest, mis mõjutab järgmise kuu tasu suurust, näidatakse järgmise kuu palgateatisel.MIDA VEEL TÄHELE PANNA?

* Soovime kuuvahetusele jäävate puhkuste tükeldamise funktsionaalsuse sisse lülitada. Millega peame arvestama?
Muud see endaga kaasa ei too, kui seda, et Iseteenindusest lisatud puhkusetaotlused, mis kestavad üle kuu vahetuse, jagunevad PLAANI LISAMISE hetkel kaheks, mõlema osa juurde tuleb automaatselt selle puhkuseosa väljamaksmise kuupäev (ehk tolle kuu palgapäev). Kui puhkus sisestatakse HR poolt otse Töötaja PUHKUS kaardile, siis ise midagi kuskil ei jagune. Teine puhkuse osa arvestatakse sama arvutusviisi järgi, kui esimene osa, sest reaalselt on tegu ühe ja sama puhkusega, mis on lihtsalt mitmeks makseks jagatud.Võtmesõnad: puhkus puhkusetasu kuuvahetus

Tagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda