Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Üleviimine teisele ametikohale

RSS
Kui isikul muutub ametikoht, siis tuleb kasutada lehel "Töö" linki "Üleviimine teisele ametikohale".
Enne lingile "Üleviimine teisele ametikohale" vajutamist tuleb kontrollida, kas lehel "Struktuur" on vaba ametikoht olemas, millele inimene üle viiakse. Kui ametikohta ei ole, siis tuleb see ametikoht lehele "Struktuur" lisada nupu "Lisa ametikoht" abil. Loe lisa siit.

Image

MIDA VEEL TÄHELE PANNA?


 • Töötaja üleviimisel ühelt ametikohalt teisele puhkuse keskele jääva kuupäeva seisuga, kui puhkusetasu on juba välja makstud, tekib teade "Isiku üleviimine teisele ametikohale ebaõnnestus, kuna üleviimise kuupäev 10.07.2022 kattub juba väljamakselehel oleva puhkusega Põhipuhkus 28 (04.07.2022 - 17.07.2022)".
  Kui üleviimine on vaja teha tagant järele pärast puhkusetasu maksmist, siis saab seda teha järgmiselt:
  - tehke ekraanipilt väljamaksulehest, kus on isikul puhkus,
  - eemaldage isiku puhkus väljamaksulehelt,
  - viige isik ühelt ametikohalt teisele,
  - lehel "Puhkusetasud" avage puhkuse rida nupu "Muuda" abil, kustutage ära varem välja arvutatud summa, vajutage "Arvuta" ja "Salvesta". Tehke seda mõlema puhkusereaga. (NB! Veenduge, et kahe puhkuse osa summa oleks sama, mis see oli eelnevalt väljamaksulehel - vajadusel korrigeerige ühe puhkuserea tasu käsitsi). Te ei pea puhkuse ridasid üle arvutama, kui teid ei häiri, et ühel puhkusetasu real on tasu 0 ja teisel on selle võrra suurem summa
  - lisage puhkuse 2 osa väljamaksulehe tagasi,
  - kontrollige ekraanipildi abil, kas väljamaksulehel jäi kõik õigeks.


Tagasi / Personal sisukorda / Palga sisukorda