Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Ametikohtade loomine

RSS
Ametikoha loomine lehel "Töö" isiku ametikohale määramisel

Ametikoha loomine lehel "Struktuur":
 1. Veenduge, et asute lehel Struktuur
 2. Vajutage lehe vasakus servas asuvale asutuse/osakonna/üksuse nimetusele
  • näidispildil on märgistatud üksuse nimeks Personaliosakond
 3. Vajutage nupule "Lisa ametikoht"
 4. Avanenud lehel sisestage ametikoha nimetus
 5. Sisestage ametikoha loomise kuupäev (NB! Persona näitab lehel "Struktuur" ametikohti tänase päeva seisuga. Kui te loote ametikoha tulevikku, siis lehel "Struktuur" tuleb see ametikoht nähtavale siis, kui ametikoha loomise kuupäev on kätte jõudnud).
  • eraettevõtetes on selleks kuupäevaks enamasti kuupäev, mil inimene alustab sellel ametikohal tööd
 6. Sisestage ametikoha koormus
  • antud lahtrisse tuleks sisestada lubatud maksimaalne kogukoormus, mille raames võib isikuid antud ametikohale tööle võtta
  • täiskoormust tähistab 1 ja poolt koormust 0,5
 7. Valige ametikohale profiil
  • profiil määrab ära, kui palju põhipuhkust (N: 28 päeva, 35 päeva, vms) ja/või lisapuhkust (N: avaliku teenistuse staaži eest antav lisapuhkus, talvepuhkus, vms) on isikul õigus kalendriaasta/staažiaasta eest saada ning milliseid staaže antud isikul loetakse (N: avaliku teenistuse staaž, tööstaaž, vms)
  • Profiilide kohta saate täpsemalt lugeda SIIT
 8. Vajutage nupule "Salvesta"
 9. Veenduge, et loodud ametikoht ilmus struktuuri

Image

Image

Image

Lisainfo

 • ATS ja ISCO ametinimetuste lahtrite nähtavus ja mittenähtavus sõltub Persona seadistusest. Neid seadeid saab muuta Persona hoolduse tiim. Juhul kui soovite, et teie Personas oleks ATS ja ISCO ametinimetuste lahtrite nähtavust puudutav seadistus teistsugune, siis palun saatke vastavasisuline e-mail Persona hoolduse e-mailile.

 • ATS ametinimetused peavad kõikide ametikohtade juures olema valitud, et Persona oskaks Riigikantselei statistilisi aruandeid korrektsel kujul väljastada.Seotud teemad

Struktuurist üldiselt

Struktuur - osakondade ja asutuste lisamine

Isiku määramine ametikohale, kui ametikoht on struktuuris olemas

Isiku ametikohale määramine, kui ametikohta struktuuris veel ei ole

Struktuurimuudatuse teostamine

Personaga töö alustamine

Töö
Tagasi / Personal sisukorda / Palga sisukorda