Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Ümberarvestus, kui tööle asumise koormus pidi olema algusest peale väiksem

RSS
Kui töötaja sai tööletuleku kuul ekslikult sisestatud suurema koormuse tõttu tasu rohkem kui pidi ja tasaarveldus tehakse järgmisel kuul, siis seda saab korrigeerida järgmiselt:

  1. Tehke ekraanipilt isiku väljamaksulehest (selliselt, et maksud on näha).
  2. Eemaldage isik väljamaksulehelt ja eemaldage väljamaksulehelt märge "Panka saadetud".
  3. Võtke lehel "Töö" ametikoha andmed nupu "Muuda" abil lahti ja sisestage vale koormuse asemele õige koormus.
  4. Lisage isik väljamaksulehele tagasi, kontrollige, et väljamaksulehele jõudsid kõik tasud nii nagu need seal enne olid ja pange tagasi märge "Panka saadetud".
  5. Avage lehel „Tasude arvutus“ nupu „Muuda“ abil see tasu rida, mille tasu pidi teine olema. Avanenud vormil vajutage lingile „Arvuta“ ja nupule "Salvesta". Persona genereerib selle peale ümberarvestused.
Tagasi / Palga sisukorda