Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Haigushüvitis on välja makstud, kuid selgub, et isikul siiski ei olnud arsti poolt väljastatud haiguslehte

RSS
Näide: Isiku augustikuu tasu koos augusti haigushüvitisega (07.08.2017-13.08.2017) on isikule välja makstud 04.09.2017 ning pärast väljamakset selgub, et isikul siiski ei ole arsti poolt kirjutatud haiguslehte. Seetõttu on tegemist tasustamata puhkusega ja ekslikult saadud haigushüvitis tuleb isiku järgmisest palgast kinni pidada.

Image

Kui isikule on vaja teha haigusraha tagasi arvestus, siis tuleb Personas tegutseda järgmiselt:

  1. Lehel "Tasude arvutus" sulgege see periood, mille alla te soovite esimest ümberarvestuse kannet. Vajutage lingile "Sulge periood". Näha jääb sõnastus "Ava periood".
    Image

  2. NB! Enne, kui te lähete järgmise sammu juurde, siis kontrollige, kas haiguslehel on ümberarvestuse tegemiseks sobilik maksmise kuupäev. Persona teeb esimese ümberarvestuse kande maksmise kuupäeva kuusse (see kuu peab olema suletud) ja teise ümberarvestuse kande esimesse avatud kuusse. Avage haiguslehe andmed, sisestage maksmise kuupäevaks selline kuupäev, mille kuusse te esimest ümberarvestuse kannet ootate ja salvestage muudatus. See toiming tuleks kindlasti teha ära enne järgmise sammu juurde asumist, kuna seda järgmise sammuga koos tehes või tegemata jättes Persona ümberarvestust ei genereeri.

  3. Lehel "Puhkus" paneelil "Puhkused ja töökatkestused" sisestage töövõimetushüvitise summaks 0 ja salvestage muudatus. Selle peale annab Persona ümberarvestuse õnnestumise teate ja genereerib Persona lehele "Tasude arvutus" ümberarvestuse kanded esimesse avatud kuusse ehk antud juhul septembrisse. NB! Kui Persona teadet ei andnud, siis Persona ümberarvestusi ei genereerinud ja sellest tulenevalt järgmiste punktidega edasi minna ei tasu.
    Image

  4. Lehel "Puhkus" paneelil "Puhkused ja töökatkestused" muutke ära puhkuse liik. Valige haiguslehe asemel puhkuse liigiks "Tasustamata puhkus (puhkeõiguseta)" ja salvestage muudatus.
    ImageNende toimingute tulemusel on augustis lehel "Tasude arvutus" järgmised ümberarvestuste read:

Image

ning septembris on järgmised ümberarvestuste read:

Image

Seotud teemad
Tagasi / Palga sisukorda