Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Haiguslehe sisestamine tagantjärele

RSS
Kui palk maksti välja ja töötaja tõi haiguslehe hiljem, siis tuleb teha järgmised sammud:
 1. Avage „Palgaarvestus“
 2. Valige aktiivne periood, kuhu te haiguslehe tagantjärele sisestate (N:„Juuni“)
 3. Vajutage lingile „Sulge periood“

  Image

 4. Sisestage isikule lehele „Puhkused ja töökatkestused“ haigusleht, vajutage lingile “Arvuta“, vajutage OK ja Salvesta
  • NB! Kontrollige, kas haiguslehel on ümberarvestuse tegemiseks sobilik maksmise kuupäev. Persona teeb esimese ümberarvestuse kande maksmise kuupäeva kuusse (see kuu peab olema suletud) ja teise ümberarvestuse kande esimesse avatud kuusse. Sisestage maksmise kuupäevaks selline kuupäev, mille kuusse te esimest ümberarvestuse kannet ootate ja salvestage muudatus.
  • NB! Kui te kasutate summeeritud tööaja arvestust, siis pärast haiguslehe sisestamist tuleb kindlasti lehel "Töögraafik" üle kontrollida, et haiguslehe juures sulgudes oleks korrektne normivähendus. Loe lisaks.

   Image

 5. Avage „Palgaarvestus“
 6. Tehke märge „Näita ümberarvestusi“

  Image

 7. Avage tasu rida nupu „Muuda“ abil ja vajutage lingile „Arvuta“

  Image

 8. Selle peale arvestatakse ümber juuni tasu.

  Image

 9. Kui te nüüd juuli palka välja maksma hakkate, siis on seal need ümberarvestused näha
  • NB! Soovitame lehelt "Tasude arvutus" ära kustutada sinise ÜA ikooniga haiguslehe ümberarvestuse kande. Kui te seda ära ei kustuta, siis läheb väljamaksulehele nii puhkusetasude lehel olev haiguslehe tasu, kui tasude arvutuse lehel olev haiguslehe ümberarvestus (sama asi 2 korda).
   ImageNB! Kui ümberarvestuse kanded tekkisid valesse kuusse, siis palun andke sellest teada persona@ee.fujitsu.com aadressil ja me tõstame nad teile vajalikku kuusse.

Seotud teemad


Tagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda