Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Haiguslehe sisestamine puhkuse asemele

RSS
Näide: Isiku augustikuu tasu koos augusti puhkuse (07.08.2017-13.08.2017) tasuga on isikule välja makstud 04.09.2017 ning teade augustisse jäävast haiguslehest tuleb pärast seda väljamakset.Image


Kui isiku puhkus katkeb haiguslehe tõttu, kuid puhkuseraha koos palgaga on juba välja makstud, siis tuleb teha järgmised sammud:

 1. Lehel "Tasude arvutus" sulgege see periood, mille alla oli loodud põhipuhkuse väljamaksuleht. Vajutage lingile "Sulge periood". Näha jääb sõnastus "Ava periood".
  Image

 2. NB! Enne, kui te lähete järgmise sammu juurde, siis kontrollige, kas puhkusel on ümberarvestuse tegemiseks sobilik maksmise kuupäev. Persona teeb esimese ümberarvestuse kande maksmise kuupäeva kuusse (see kuu peab olema suletud) ja teise ümberarvestuse kande esimesse avatud kuusse. Avage puhkus, sisestage maksmise kuupäevaks selline kuupäev, mille kuusse te esimest ümberarvestuse kannet ootate ja salvestage muudatus. See toiming tuleks kindlasti teha ära enne järgmise sammu juurde asumist, kuna seda järgmise sammuga koos tehes või tegemata jättes Persona ümberarvestust ei genereeri.

 3. Lehel "Puhkus" paneelil "Puhkused ja töökatkestused" muutke ära puhkuse lõppkuupäev, kustutage ära töötajale varem arvestatud puhkusetasu, vajutage lingile "Arvuta" ja nupule "Salvesta". Selle peale annab Persona ümberarvestuste õnnestumise teate ja genereerib Persona lehele "Tasude arvutus" ümberarvestuse kande augustisse ja esimesse avatud kuusse ehk antud juhul septembrisse. NB! Kui Persona teadet ei andnud, siis Persona ümberarvestusi ei genereerinud ja sellest tulenevalt järgmiste punktidega edasi minna ei tasu.
  Image

 4. Lehel "Puhkus" paneelil "Puhkused ja töökatkestused" lisage haiguslehe andmed, vajutage lingile "Arvuta", vajadusel muutke ära maksmise kuupäev (kui maksmise kuupäev jääb suletud kuusse, siis teeb Persona ümberarvestuse; kui see jääb avatud kuusse, siis Persona ümberarvestust ei tee) ja salvestage muudatused. Antud näites ümberarvestusi ei teki, kuna september on avatud.
  Image

 5. Kui haigusleht kestab kauem, kui puhkus oli planeeritud, ja kuupalk tuleb sellest tulenevalt samuti ümber arvutada, siis lehel "Tasude arvutus" vajutage kuupalga rea lõpus nupule "Muuda", vajutage lingile "Arvuta" ja seejärel nupule "Salvesta". Persona genereerib selle peale ümberarvestused esimesse avatud kuusse.
  ImageNende toimingute tulemusel on augustis lehel "Tasude arvutus" järgmised ümberarvestuste read:

Image

ning septembris on järgmised ümberarvestuste read:

Image

Septembris ümberarvestuskannete väljamaksulehele lisamisel tuleb kindlasti väljamaksulehele lisada ka lehel "Puhkusetasud" olev haigusleht.Seotud teemad


Tagasi / Palga sisukorda