Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Kasutajate halduse süsteem KOV-dele

RSS
KIRJELDUS:
Kasutajate halduse süsteem KOV-dele on mõeldud olukorraks, kus üks ja seesama isik töötab ühe Persona baasi raames mitmes allasutuses korraga ja ta peab saama logida iga asutuse Personasse eraldiseisva kontoga. Persona võimaldab mitmes allasutuses korraga töötaval isikul esitada puhkusetaotlust iga allasutuse kohta eraldi. Selleks tuleb tal esmalt logida sisse vastava allasutuse Personasse. Kasutatavad on kõik Persona poolt pakutavad autentimise viisid.

Kuna iseteeninduse kontosid tuleb luua ja sulgeda sagedasti, siis on loodud võimalus, et allasutuse kindlaks määratud töötaja ehk allasutuse peakasutaja saaks neid toiminguid ise teha. Allasutuse peakasutaja saab ise luua Personasse kasutajaid ja anda nendele õigusi, kuid see toimub ainult tema poolt hallatava asutuse andmete raames ja ta ei ei pääse lisama ega muutma teiste asutuste andmeid puudutavaid kasutajakontosid (va mõningad erandid, mis on kirjeldatud allpool). Allasutuse töötaja saab töötaja lahkumisel ka vastava Persona kasutaja ära kustutada.

Kui allasutuse peakasutaja lisab Personasse uue kasutaja lehel "Kasutajad", siis ta saab isikuid valida ainult temale näha olevate isikute seast, hallatavaid üksuseid valida ainult temale näha olevate osakondade seast ja projekte valida ainult temale näha olevate osakondade seast. Allasutuse peakasutaja ei saa luua kasutajat, kes näeb mõne teise allasutuse osakondi, projekte või inimesi. Küll aga saab peakasutaja loodavale kasutajale valida dokumendikausta kõikide allasutuste dokumendikaustade seast. Allasutuse peakasutaja saab muuta enda kasutajat ja määrata end administraatoriks ning anda endale kõikide asutuste kõik õigused. Neid arendusi ei ole veel tehtud, mis piiraks viimati mainitud tegevusi.

KOV-dele mõeldud kasutajate halduse süsteemi kohaselt tuleb iga töötaja, kes töötab mitmes asutuses korraga, sisestada Personasse eraldiseisva töötajana. Kui Persona kõrgeimate õigustega kasutaja vaatab lehte "Töötajad", siis ta näeb seal ühte ja seda sama isikut mitmel real. Kuigi sisuliselt on taolistel juhtudel tegemist ühe ja sama isikuga, siis Persona hinnakirja mõttes on sama isikukoodiga töötajat Personasse sisestatud mitu korda ja Persona käsitleb neid isikuid kui eraldiseisvaid töötajaid, kelle andmeid hoitakse Personas lahus (sarnaselt Jüri ja Mari andmetega).

Näide, kuidas taolisel juhul näevad töötaja andmed välja lehtedel "Struktuur", "Töötajad" ja "Kasutajad", kui andmeid vaadata kõrgeimate õigustega kasutajana.
Image

Allasutuse peakasutajate loomine.
  • Kasutajate halduse süsteemi kasutuselevõtmisel tuleb allasutuse peakasutajate jaoks kõigepealt luua uus roll. Loe lisaks.
  • Allasutuse peakasutajaid saab luua Persona kasutaja, kellel on kogu Persona baasi töötajate (sh allasutused ja sealsed töötajad) nägemise õigus ja roll, millel on kasutajate muutmise õigus.
  • Allasutuse peakasutajaks hakkav töötaja peab olema Personasse isikuna lisatud. Te saate kontrollida, kas isik on Personasse sisestatud liikudes Personas järgmiselt: Töötajad > valige rippmenüüst "Töötajad" valik "Kõik" > sisestage otsingusse isiku nimi. Kui te näete otsingu tulemuses isiku nime, siis on isik Personas olemas ja saate jätkata järgmiste sammudega.
  • Kui tulevasel allasutuse peakasutajal veel Persona kontot ei ole, siis tuleb konto luua. Loe lisaks.
  • Kui tulevasel allasutuse peakasutajal on juba teatud õigustega Persona konto, siis tuleb olemasolevat kontot muuta. Loe lisaks
Tagasi / Personal sisukorda / Palga sisukorda