Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Maksekorralduse koostamine

RSS
Palgaarvestus > Väljamaksed


Maksekorralduse faili koostamiseks ja salvestamiseks tuleb tegutseda Personas järgmiselt:
 1. Liikuge lehele "Väljamaksed"
 2. Tehke märge nende väljamakse lehtede ees olevatesse märkeruutudesse, mille kohta soovite maksekorralduse faili luua. Selle peale läheb aktiivseks Nupp "Koosta maksekorraldused".
 3. Vajutage nupule "Koosta maksekorraldus"
 4. Sisestage välja „Makse selgitus“ info, mida töötajad näevad oma laekumise selgituses
 5. Valige rippmenüüst pangakonto, millelt väljamakse tehakse. Konto number peab olema eelnevalt püsiandmetesse sisestatud (Seaded > Püsiandmed > Üldised > Pangakonto > Lisa uus > Nimetus: näiteks EE221001169431 > Salvesta)
 6. Valige makse liik
 7. Vajutage OK
 8. Vajutage avanenud paneelil noolekesele
 9. Valige avanenud menüüst Save As
 10. Näidake ära asukoht teie arvutis, kuhu soovite faili salvestada (N: Desktop)
 11. Vajutage nupule SaveImage

Image

ImageSeotud teemad


Tagasi / Palga sisukorda