Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Asutuse seaded

RSS
Seaded > Asutuse seaded


Puhkusereservi %
 • Kui puhkusereservi % määrata ära siin ehk asutuse seadete lehel, siis arvestab Persona kõikidele asutuse töötajatele tasu maksmisel vastava %-i puhkusereservi ja seda kuvatakse aruandes "Pearaamatukanded". Iga isiku palga andmete juurde reservi %-i eraldi märkida ei tule.
 • Kui töötaja palga andmete juurde on märgitud asutuse seadete all olevast puhkusereservi %-st erinev puhkusereservi %, siis arvestatakse aruandes "Pearaamatukanded" puhkusereservi %-i , mis on isiku palga juurde märgitud.
  Loe lisaks ja vaata pilte

Palgapäev asutuses - Selle palgapäevajärgi vaadatakse, millised 6 kuud tuleb arvesse võtta puhkusetasu arvestamisel 6 kuu tasude leidmisel. Isiku palga andmete juurde palgapäeva märkida ei tule, kui isiku palgapäev on asutuse seadete all märgitud kuupäeval. Kui töötaja palgapäev erineb asutuse ülesest palgapäevast, siis tuleb see erandlik palgapäev ära märkida isiku palga andmete juurde.

Kogumispensioni andmete kontroll
 • Kui kogumispensioni andmete kontroll on "Jah", siis iga uue töötaja lisamisel tõmbab Persona pensionikeskuse lehelt vastava isiku pensioni andmed automaatselt Personasse.
 • Kui kogumispensioni andmete kontroll on "EI", siis Pensionikeskuse lehelt pensioni andmeid Personasse ei tõmmata. Kui vajutada lingile "Kontrolli ja uuenda kõigi töötajate andmeid", siis uuendab Persona kõikide Personas olevate isikute kogumispensionite andmed ära vastavalt Personikeskuse lehel olevale infole.
  Loe lisaks ja vaata pilte

Palgateatiste e-posti aadress
 • Kui e-postiks on valitud "Isiklik e-posti aadress", siis palgaarvestuse moodulis lehel "Palgateatised" nupule "Saada palgateatised meilile" vajutamise järel saadab Persona palgateatise kõikide valitud isikute isiklikule e-mailile.
 • Kui e-postiks on valitud "Töö e-posti aadress", siis palgaarvestuse moodulis lehel "Palgateatised" nupule "Saada palgateatised meilile" vajutamise järel saadab Persona palgateatise kõikide valitud isikute töö e-mailile.

Puhkusetasu arvutusviis
 • Püsiandmete alusel - Persona valib puhkusetasu arvutusviisiks alati selle, mis püsiandmetes vastava puhkusetasu juurde märgitud on (Seaded > Püsiandmed > Puhkuste ja töökatkestuste liigid > Muuda).
 • Lähtuvalt seadusest - lehel "Puhkusetasud" nupule "Arvuta" vajutamise järel kontrollib Persona, kas 6 kuu jooksul on töötaja tasu muutunud või mitte. Kui tasu on muutunud, siis valib Persona arvutusviisiks "Keskmise tasu alusel" ja kui tasu ei ole muutunud, siis "Säilita muutumatu tasu". Automaatne valik toimib põhi- lisa- ja töövõimetuspuhkuse tasu korral.
  • NB! kui puhkusetasu võtta nupuga "Muuda" lahti ja vajutada lingile "Arvuta", siis on vaikimisi puhkusel alati arvustusviis, mis on vastavale puhkuse liigile püsiandmetes valitud ja selle järgi toimub ka tasu arvestus.
  • Kui töötajale on lisatud lisatasu, millel puudub püsiandmetes märge "Muutumatu tasu arvestusse" ja töötaja teised tasud muutunud ei ole, siis arvestab Persona puhkusetasu välja arvutusviisi "Säilita muutumatu tasu" alusel.
  • "Säilita muutumatu tasu" alusel arvestatakse puhkusetasu ka siis, kui töötasu suurust on mõjutanud puhkused, peatumised või haigestumine.
  • Üldjuhul kontrollib Persona tasu muutumist lehelt "Palk ja lisatasud" paneelidelt "Palk" ja "Lisatasud ja hüvitised" (lõppkuupäeva, alguskuupäeva ja summat). Erandiks on lisatasud, mille korral on paneelil "Lisatasud ja hüvitised" oleva lisatasu juurde jäetud summa sisestamata või on lisatasu lisatud lehel "Tasude arvutus" kaudu selliselt, et see ei kajastu paneelil "Lisatasud ja hüvitised" (N: protsendiline lisatasu). Taolistel juhtudel kontrollib Persona tasu summat erandkorras lehelt "Tasude arvutus".
 • Töötajale soodsama arvestusviisi alusel - lehel "Puhkusetasud" nupule "Arvuta" vajutamise järel kontrollib Persona, kumma arvestusviisi järgi arvestatud puhkusetasu on töötajale kasulikum ja arvutab puhkusetasu välja selle arvestusviisi järgi, mis on töötajale kasulikum (keskmise tasu alusel või muutumatu tasu alusel). Automaatne valik toimib põhi- lisa- ja töövõimetuspuhkuse tasu korral (ja koodita puhkuse korral, kui lisaID=1). NB! kui puhkusetasu võtta nupuga "Muuda" lahti ja vajutada lingile "Arvuta", siis Persona ei arvuta töötajale kasulikumalt - taoliselt on vaikimisi puhkusel alati arvustusviis, mis on vastavale puhkuse liigile püsiandmetes valitud ja selle järgi toimub ka tasu arvestus.

Image

Lühendatud tööpäeval öötöö korral normtunde vähendatakse
kui on "Jah", siis rakendab Persona järgmisi reegleid:
 • 22.12. kell 07.00-19.00 normtunde ei muudeta;
 • 22.12. kell 19.00- 23.12. kell 07.00 vähendatakse normtunde 3 võrra;
 • 23.12. kell 07.00-19.00 vähendatakse normtunde 3 võrra;
 • 23.12. kell 19.00-07.00 vähendatakse normtunde 3 võrra;

kui on "Ei", siis rakendab Persona järgmisi reegleid:
 • 22.12 kl 07:00-19:00 normtunde ei muudeta
 • 22.12 kl 19:00-23.12 kell 07:00 vähendatakse norme 3h võrra
 • 23.12 kl 07:00-19:00 vähendatakse norme 3h võrra
 • 23.12 kl 19:00-07:00 normtunde ei muudeta, vaid see on 5 tavalist töötundi ja 7 töötundi riigipühal ehk kahekordne tasu 7 töötunni eest.


TöR liidestus aktiveeritud
 • Jah/Ei
 • Vaata TÖR andmeid
 • Seo töötajate andmed töötajate registriga

Haiguslehe päevade protsendid
Image
Haiguslehe esimene päev on vaikimisi tasustamata.

Ajaline piirang puhkusetaotluse esitamisel - võimaldab reguleerida etteteatamise päevade arvu. Personat ei saa seadistada selliselt, et puhkusetaotlust oleks võimalik teha käesolevale päevale.
 • Hoiatus - Persona annab iseteeninduses töötajale hoiatuse, kui töötaja püüab salvestada puhkustaotlust nõutud etteteatamise ajast väiksema etteteatamise ajaga. Persona lubab avalduse siiski ära salvestada.
 • Kontroll - Persona annab iseteeninduses töötajale veateate, kui töötaja püüab salvestada puhkusetaotlust nõutud etteteatamise ajast väiksema etteteatamise ajaga. Persona sellist puhkust salvestada ei võimalda. Puhkuse kuupäevad tuleb edasi lükata, et salvestamine õnnestuks.
 • Puudub - see on Persona vaikimisi seadistus, kus töötaja saab puhkuseavalduse esitada kõige varem järgmiseks päevaks. Puudub kasutaja seadistatud etteteatamise päevade arv.Puhkusetaotluse reeglid

Seotud teemad


Tagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda