Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Puhkusereservi %

RSS
Puhkusereservi % võimaldab ära määrata, kui suur % iga isiku töötasust tuleb panna puhkusereservi, et hiljem isiku puhkusele mineku hetkel oleks see summa reservis olemas. Reservi pandud ja reservist võetud summasid kajastab aruanne "Pearaamatukanded", mis võimaldab andmeid finantssüsteemi eksportida


Asutuse-ülese puhkusereservi %-i seadistamine
Seaded > Asutuse seaded

Kui puhkusereservi % määrata ära asutuse seadete lehel, siis arvestab Persona kõikidele asutuse töötajatele tasu maksmisel vastava %-i puhkusereservi ja seda kuvatakse aruandes "Pearaamatukanded". Iga isiku palga andmete juurde reservi %-i eraldi märkida ei tule.
Image


Erandliku puhkusereservi %-i määramine töötaja palga juurde
Töötajad > vajutada isiku nimel > Palk ja Lisatasud > paneelil "Palk" vajutada lingile "Muuda"

Kui töötaja palga andmete juurde on märgitud asutuse seadete all olevast puhkusereservi %-st erinev puhkusereservi %, siis arvestatakse aruandes "Pearaamatukanded" puhkusereservi %-i , mis on isiku palga juurde märgitud.
Image
Puhkusereserv 0% seadistamine konkreetsele isikule
Töötajad > vajutada isiku nimel > Palk ja Lisatasud > paneelil "Palk" vajutada lingile "Muuda" > sisesta lahtrisse "Puhkusereservi %" number 0

ImagePüsiandmetes lisatasu liigi juures saab märkeruudu abil reguleerida, kas konkreetse lisatasu korral arvestatakse puhkusereservi või mitte.
Seaded > Püsiandmed > Lisatasu liigid > Muuda

Image


Seotud teemadTagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda