Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Palga liikide ja töögraafikute seos

RSS
Persona oskab tuua isiku töötunnid töögraafikust tasude lehele, kui isikule on sisestatud palk liigiga "Tunnipalk", "Kuupalk (summeeritud) ja "Tunnipalk (summeeritud)"".

Palgaliigi "Kuupalk" korral Persona töögraafikute tunde ei vaata ja pakub tasude lehele palka, mis on sisestatud lehele "Palk ja lisataud" paneelile "Palk".

Palga liigi "Tunnipalk" korral näitab Persona tasude lehel isiku töötatud tunde aktiivses kuus ja arvutab välja vastava palga. Kui isik on teinud ületunde, öötöö tunde või töötanud riigipühadel, siis näitab Persona öötöö, riigipühal töötamise ja ületundide eest saadavat lisatasu samas kuus eraldi ridadel.

Palga liiki "Kuupalk (summeeritud)" tuleb kasutada summeeritud tööaja korral, kus tööandja peab töötajate tööajanormi täitmise kohta arvestust kahe kuu, kvartali või nelja kuu kokkuvõttes. Kui isik on teinud öötöö tunde või töötanud riigipühadel, siis näitab Persona öötöö ja riigipühal töötamise eest saadavat lisatasu samas kuus eraldi ridadel. Kui isik on teinud perioodi jooksul ületunde, siis näitab Persona perioodi lõpus ületundide eest saadavat lisatasu eraldi real.Seotud teemad
Tagasi / Palga sisukorda