Ümberarvestus, kui isikule maksti puhkusetasu välja, kuid ta jäi enne puhkust haiguslehele

Modified on 18/01/2022 09:32 by Administrator — Categorized as: Uncategorized

 1. Liikuge lehele „Palgaarvestus“ ja seejärel lehele „Puhkusetasud“
 2. Valige see kuu, kus asub väljamaksuleht koos puhkusetasuga, mida isik saama ei pidanud.
  N: Isiku puhkusetasu väljamaksulehte näen lehel „Väljamaksed“, kui valin aktiivseks perioodiks Detsember.
 3. Veenduge, et kuu on kinni. Kui ei ole, siis vajutage lingile „Sulge periood“. Näha peab jääma link „Ava periood“
 4. Sisestage ajavahemiku alguskuupäev (valige selle järgi, mis maksmise kuupäev puhkuse juures tõenäoliselt võis olla)
 5. Sisestage ajavahemiku lõppkuupäev (valige selle järgi, mis maksmise kuupäev puhkuse juures tõenäoliselt võis olla)
 6. Otsige üles see isik ja see puhkusetasu, mida isik saama ei pidanud.
 7. Vajutage puhkusetasu real olevale ikoonile „Muuda“.
  7.1 NB! Enne, kui te lähete järgmise sammu juurde, siis kontrollige, kas puhkusel on ümberarvestuse tegemiseks sobilik maksmise kuupäev. Persona teeb esimese ümberarvestuse kande maksmise kuupäeva kuusse (see kuu peab olema suletud) ja teise ümberarvestuse kande esimesse avatud kuusse. Avage puhkus, sisestage maksmise kuupäevaks selline kuupäev, mille kuusse te esimest ümberarvestuse kannet ootate ja salvestage muudatus. See toiming tuleks kindlasti teha ära enne järgmise sammu juurde asumist, kuna seda järgmise sammuga koos tehes või tegemata jättes Persona ümberarvestust ei genereeri.

  Image

 8. Kustutage ära isikule väljamakstud puhkusetasu summa, kirjutage puhkusetasu lahtrisse 0 ja salvestage muudatus. Selle peale tekib ümberarvestuse teade (N: „Tehtud ümberarvestused perioodidesse detsember ja jaanuar “.)
  Image

 9. Vajutage puhkusetasu real lõpus olevale nupule „Kustuta“ ja kustutage see puhkuse rida.
 10. Vajutage haiguslehe lisamiseks rohelise ristiga nupule. Avanenud vormil valige liigiks "Haigusleht"
 11. Sisestage haiguslehe alguskuupäev.
 12. Sisestage haiguslehe lõppkuupäev.
 13. Lahter "Töövõimetushüvitis" on tühi.
 14. Vajutage lingile "Arvuta" ja seejärel nupule "OK". Selle peale tekib ümberarvestuse teade (N: „Tehtud ümberarvestused perioodidesse detsember ja jaanuar “.)
 15. Vajutage nupule "Salvesta"
  Image
 16. Avage leht "Tasude arvutus" ja valige aktiivseks perioodiks see kuu, mille all maksti välja puhkusetasu (antud näite puhul detsember 2016). Te näete Persona poolt loodud ümberarvestuse kandeid.
  Image
 17. Avage leht "Tasude arvutus" ja valige aktiivseks perioodiks see kuu, kus tasaarveldus tehakse (antud näite puhul jaanaur 2017). Te näete Persona poolt loodud ümberarvestuse kandeid.
  Image


  Tehke kindlasti märge märkeruutu „Näita ümberarvestusi“, et näha Persona poolt genereeritud ümberarvestusi.Seotud teemad
Tagasi / Palga sisukorda