Ümberarvestus, kui isik poleks tohtinud puhkusetasu saada

Modified on 13/01/2022 13:11 by Administrator — Categorized as: Uncategorized

 1. Liikuge lehele „Palgaarvestus“ ja seejärel lehele „Puhkusetasud“
 2. Valige see kuu, kus asub väljamaksuleht koos puhkusetasuga, mida isik saama ei pidanud.
  N: Isiku puhkusetasu väljamaksulehte näen lehel „Väljamaksed“, kui valin aktiivseks perioodiks November.
 3. Vajutage lingile „Sulge periood“. Näha peab jääma link „Ava periood“
 4. Sisestage ajavahemiku alguskuupäev (valige selle järgi, mis maksmise kuupäev puhkuse juures tõenäoliselt võis olla)
 5. Sisestage ajavahemiku lõppkuupäev (valige selle järgi, mis maksmise kuupäev puhkuse juures tõenäoliselt võis olla)
 6. Otsige üles see isik ja see puhkusetasu, mida isik saama ei pidanud.
 7. Vajutage puhkusetasu real olevale ikoonile „Muuda“.
  Image


  7.1 NB! Enne, kui te lähete järgmise sammu juurde, siis kontrollige, kas puhkusel on ümberarvestuse tegemiseks sobilik maksmise kuupäev. Persona teeb esimese ümberarvestuse kande maksmise kuupäeva kuusse (see peab olema suletud) ja teise ümberarvestuse kande esimesse avatud kuusse. Avage puhkus, sisestage maksmise kuupäevaks selline kuupäev, mille kuusse te esimest ümberarvestuse kannet ootate ja salvestage muudatus. See toiming tuleks kindlasti teha ära enne järgmise sammu juurde asumist, kuna seda järgmise sammuga koos tehes või tegemata jättes Persona ümberarvestust ei genereeri.

 8. Kustutage ära isikule väljamakstud puhkusetasu summa, kirjutage puhkusetasu lahtrisse 0 ja salvestage muudatus.
  Image

 9. Selle peale tekib ümberarvestuse teade (N: „Tehtud ümberarvestused perioodidesse november ja detsember “.)
 10. Liikuge lehele „Tasude arvutus“.
 11. Tehke märge märkeruutu „Näita ümberarvestusi“.
 12. Tasude arvutuse lehel on näha negatiivne ümberarvestuse kanne.
  Image

 13. Kui aktiivne periood on „November“ ja tehakse ümberarvestus, siis tagasiarvestus toimub detsembri kuu eest makstava tasu raames, mis makstakse välja sõltuvalt palgapäevast, kas detsembri lõpus või jaanuari alguses
 14. Nüüd võite ära kustutada lehel "Puhkus" paneelil "Puhkused ja töökatkestused" puhkuse, mille summa sai punktis 8 nulliks muudetud. Kui puhkus ära kustutada, siis saab isik neid puhkusepäevi edaspidi kasutada ehk ära kustutatud puhkuse päevade võrra suureneb saadaolevate puhkusepäevade arv paneelil "Saadaolev puhkus".Seotud teemad


Tagasi / Palga sisukorda