Ümberarvestused

Modified on 24/08/2021 09:51 by Administrator — Categorized as: Uncategorized


Ümberarvestuste funktsionaalsus tähendab seda, et pärast perioodi sulgemist isikute tasusid mõjutavaid andmeid muutes genereerib Persona automaatselt 2 ümberarvestuse kannet. Üks ümberarvestuse kanne luuakse kuusse, mida muudeti, ja teine kanne luuakse esimesse avatud kuusse.


NB! Kui teie asutus on korporatiivne (st palku arvestatakse mitmele asutusele), siis tuleb ümberarvestuste jaoks sulgeda asutuse teine tase. Sulgemisel tuleb valida konkreetse asutuse nimi mitte korporatsiooni nimi.

NB! Ümberarvestust puhkusekompensatsioonile mitte teha, kuna see ei kajastu pearaamatukannetes. Sisestada sobiva nimetusega lisatasuna.


1. Perioodi avamine ja sulgemine

Tulevikus asuvad perioodid on vaikimisi avatud (N: kui täna on mai 2013, siis avatud on juuni 2013, juuli 2013, august 2013, jne). Kui periood on avatud, siis kuvatakse aktiivse perioodi real linki „Sulge periood“

Image


Kui periood on suletud, siis kuvatakse aktiivse perioodi real linki „Ava periood“. Suletud perioodi saab igal ajal uuesti avada, kui selleks peaks vajadus tekkima.

Image2. Märkeruut „Näita ümberarvestusi“

Ümberarvestuste kandeid näidatakse tasude arvutuse lehel siis, kui märkeruut „Näita ümberarvestusi“ on täidetud.

Image

  1. märkeruut „Näita ümberarvestusi“ on täidetud
  2. punane ümberarvestuse kanne – luuakse sellesse kuusse, milles muudatus tehti
  3. sinine ümberarvestuse kanne - luuakse esimesse avatud kuusse3. Avatud perioodi muutmine

Avatud kuus muudatusi tehes Persona ümberarvestuse kandeid ei tee.4. Suletud perioodi muutmine

Kui periood on suletud, siis isikute tasusid mõjutavaid andmeid muutes genereerib Persona automaatselt 2 ümberarvestuse kannet. Üks ümberarvestuse kanne (punane) luuakse kuusse, mida muudeti, ja teine kanne (sinine) luuakse esimesse avatud kuusse.5. Ümberarvestuskannete parandamine

Ümberarvestuse kande muutmisel uusi ümberarvestuse kandeid ei looda. Muutub ainult see ümberarvestuse kanne, mida muudetakse.6. Ümberarvestuskannete kustutamine

Ümberarvestuse kande kustutamiseks tuleb vajutada nupule „Kustuta tasu“. Ümberarvestuse täielikuks kustutamiseks tuleb kustutada mõlemad ümberarvestuse kanded (sinine ja punane ÜA) ja vajadusel muuta endiseks ka isiku palk.

Image7. Ümberarvestused genereeritakse automaatselt puhkuste ja haiguslehtede andmete muutmise korral8. Ümberarvestused genereeritakse pärast tasude lehel muudatuste tegemist

Kui muuta lehel „Palk ja lisatasud“ isiku palka või lisatasu, siis ümberarvestuse kandeid koheselt ei genereerita. Kui lehel „Palk ja lisatasud“ on isiku palka või lisatasu muudetud, siis tuleb liikuda palgaarvestuse tasude arvutuse lehele ja seal isiku palk või lisatasu korrektseks muuta. Selle peale genereeritakse ümberarvestuse kanded.Puhkuse- ja haigustasude ümberarvestuste korral püüab Persona ümberarvestust teha maksmise kuupäeva lahtris oleva kuupäeva kuusse. Kui see kuu on avatud, siis Persona ümberarvestust ei tee. Teine ümberarvestuse kanne genereeritakse esimesse avatud kuusse.
Alati tasuks kontrollida, kas puhkusel on märge "Makstakse järgmise palgaga". Kui palgapäev on järgmisel kuul, siis tuleks maksmise kuupäev ära muuta selliselt, et maksmise kuupäev jääks kuusse, kus puhkus algas ja salvestada muudatus. See tuleks kindlasti teha ära enne kui te puhkusetasu summat muudate või ümber arvutate, kuna neid muudatusi koos tehes või tegemata jättes Persona ümberarvestust ei genereeri.Seotud teemad
Tagasi / Palga sisukorda