Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Puhkusetasude arvutamine ja välja maksmine

RSS
Palgaarvestus > Puhkusetasud

Puhkusetasude arvutamiseks ja välja maksmiseks teostage lehel "Puhkusetasud" järgmised sammud:
 1. Vajutage lingile "Täna", et näha neid isikuid, kellele puhkusetasu tuleb täna välja maksta. Kuupäeva filter võimaldab vaadata ka teistel kuupäevadel välja maksmisele minevaid puhkuseid.
 2. Vajutage nupule "Arvuta"
 3. Vajutage nupule "Lisa lehele"
 4. Vajutage nupule "Lisa uus"
 5. Sisestage väljamaksulehe nimetus
 6. Sisestage väljamakse kuupäev
 7. Valige liik
 8. Salvestage muudatus
 9. Väljamaksulehe märgistamiseks vajutage väljamaksulehe real
 10. Vajutage nupule "Vali"
 11. Ilmub teade, mis kinnitab, et puhkusetasud lisati edukalt väljamaksulehele.
 12. Vajutage lingile "Väljamaksed"
 13. Tehke väljamaksulehe ette märge
 14. Vajutage nupule "Koosta maksekorraldused" - sisestage andmed, salvestage fail oma arvutisse ja laadige see panka üles.

Image


Kui Asutuse seaded all on "Puhkusetasu arvutusliigi valik "Töötajale soodsama arvutusviisi alusel", siis lehel "Puhkusetasud" nupule "Arvuta" vajutamisel arvutab Persona koodita puhkuse, põhi- lisa- ja töövõimetuspuhkuse tasu tagaplaanil välja nii arvutusviisi "Säilitada muutumatu tasu" kui ka "Keskmise tasu alusel" ning kontrollib, kumb on suurem, ja näitab puhkusetasu lahtrisse seda puhkusetasu summat, mis oli suurem.


Image

Image

Image
Antud valikusse ilmuvad ainult need väljamaksulehed, millel ei ole märget "Panka saadetud".


Image

Image

Sarnasel viisil saate lisada puhkusetasud väljamaksulehele, mis on teil kunagi varem koostatud.
 1. Lehel "Puhkusetasud" vajutage lingile "Täna", et näha neid isikuid, kellele puhkusetasu tuleb täna välja maksta.
 2. Vajutage nupule "Arvuta"
 3. Vajutage nupule "Lisa lehele"
 4. Märgistage ära see väljamaksuleht, millele te tahate puhkusetasu/puhkusetasusid lisada. Väljamaksulehe märgistamiseks vajutage väljamaksulehe real
 5. Vajutage nupule "Vali"
 6. Ilmub teade, mis kinnitab, et puhkusetasud lisati edukalt väljamaksulehele.

Seotud teemad


Tagasi / Palga sisukorda