Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Graafiku täitmine

RSS

Tööposti sisestamiseks tuleb teha kuupäeva lahtris kaks klikki.

Tekib uus rida, kus rippmenüüst saab valida tööposti.

     Image

Tööposti valimisel sisestatakse vaikimisi need kellaajad, mis on sisestatud tööposti loomisel Projektide vaates. Kellaaegu saab ise muuta.

Töötaja saab ühel päeval tööl olla mitmel tööpostil. Teise tööposti sisestamiseks tuleb teha topelt klikk kuupäeval ja juurde tekkinud real vajutada rohelisele plussile. Tööpostide kellaajad ei tohi kattuda.

Image

Tööposte on võimalik kustutada Delete nupuga või punase X ikoonile vajutades. Punane X ilmub nähtavale, kui teha kuupäeval topelt klik.

    Image

Haiguslehe ja puhkuse sisestamisel on oluline sisestada algus ja lõppkuupäev.

    ImageKui isikul on 2 ametikohta ja lehel "Töö" paneelil "Projektid" on projekti juures ametikoht valitud, siis lehel "Töögraafik" vastava projekti töögraafikut täites pakub Persona tööposti ametikohaks vaikimisi õiget ametikohta. Kui lehel "Töögraafik" on valitud ülemprojekt (näiteks juur-projekt), siis Persona näitab graafiku täitmisel menüüs mõlemat ametikohta.

Kui isikul on 2 ametikohta ja lehel "Projektid" paneelil "Töötajad" on projekti juures ametikoht valitud, siis lehel "Töögraafik" vastava projekti töögraafikut täites pakub Persona tööposti ametikohaks vaikimisi õiget ametikohta.Klahvikombinatsioon Ctrl + B aitab kontrollida, kas graafikus esineb puhkeajaga seotud veateateid.Seotud teemad


Tagasi / Sisukorda