Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Normtundide vähendamine haiguslehe korral

RSS
Normtunde haiguslehe korral ei vähendata juhul, kui
  • haigusleht sisestatakse perioodile, mis on töögraafikus tühi ning peale haiguslehe perioodi on sisestatud mõni tööpost. Selle põhjal tuvastab Persona, et graafik on täidetud ning haiguslehe perioodi ajaks ei olnud töötaja tööle planeeritud, mistõttu normtunde vähendada ei ole vaja.

Normtunde haiguslehe korral vähendatakse (1.0 koormuse korral) 8 tunni võrra 1 tööpäeva kohta juhul, kui
  • haigusleht sisestatakse perioodile, mis on töögraafikus tühi ning peale haiguslehe perioodi ühtegi tööposti sisestatud ei ole. Selle põhjal tuvastab Persona, et graafik on kas osaliselt täidetud või täitmata ning vähendab normtunde vastavalt koormusele.
  • haigusleht sisestatakse perioodile, mis on töögraafikus tühi ning peale haiguslehe perioodi on sisestatud puhkus.

Haiguslehe sisestamisel tööpostide peale vähendatakse normtunde vastavalt haiguslehe perioodile planeeritud töötundidele.Teiste sõnadega:

Lühidalt:
Kui tööpostid graafikus on ette täidetud, siis võtab Persona kenasti planeeritud tööaja haiguslehe arvestamisel arvesse. Seda ka siis kui graafik on sel inimesel täiesti tühi – siis teeb ta seda määratud koormusega arvestatult. Kui aga täidetud on vaid osa graafikust, siis ei oska Persona tunde sinna lisada ning võimaldab seda teil endal korrigeerida.

Pikemalt:
Haiguslehega seotud normtundide korrigeerimine on lahendatud maksimaalse võimaliku automaatsusega. Kui töötaja graafik on alati E-R iga päev võrdse arvu tundidega vastavalt temale määratud koormusele, siis toimub haiguslehe tõttu tundide vähendus alati automaatselt korrektselt – olgu graafik tühi või täidetud. Kui aga töötaja teeb tööd nn ebastandardse tööajaga ehk siis tema tööpäevad ei ole E-R ja näiteks 1.0 koormusega 8h päevas, siis on täitmata graafiku puhul programmil võimatu ette ennustada, kui palju tunde oli töötaja haiguslehe perioodile tööle planeeritud ning seetõttu on võimatu programmil ka tunde automaatselt korrektselt vähendada. Täidetud graafiku puhul on asi lihtne – programm vaatab, kui paljudeks tundideks oli töötaja haiguslehe perioodile tööle planeeritud ja vähendabki normi selle võrra. Täiesti täitmata graafiku puhul ja juhul, kui haigusleht sisestatakse perioodile, mille järgselt kuni kuu lõpuni ei ole sisestatud graafikusse töötajale ühtegi tööposti, vähendatakse tunde samadel alustel nagu puhkuse puhul – koormusele vastav arv tunde iga tööpäeva (E-R) kohta. Kui aga graafik on osaliselt täidetud ning haigusleht sisestatakse mingile graafikus täitmata perioodile, siis tunde ei vähendata, kuna programm tuvastab, et järelikult ei olnudki töötaja sel perioodil tööle planeeritud ning tunde vaja vähendada ei ole. Näiteks, kui graafikus on tööpostid 2. kuupäeval ja 15. kuupäeval ning haigusleht sisestatakse perioodile 4.-7. kuupäev, siis normtunde ei vähendata.

Natuke väiksema automaatikaga on hooldusleht. Hoolduslehe puhul toimub automaatne tundide vähendus ainult juhul, kui graafik on eelnevalt täidetud.Seotud teemad:
Tagasi / Sisukorda