Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Tegutsemine avansile järgneval palgapäeval

RSS

Avansile järgneval palgapäeval tegutsege isikuga järgmiselt:

 1. Avage leht "Tasude arvutus"
 2. Otsige otsingu abil üles isik, kellele avanssi maksti
 3. Vajutage isiku tasu real olevale nupule "Muuda"

  Image

 4. Vajutage lingile "Arvuta"

  Image


  Image

 5. Kui tegemist on tunnipalgalise töötajaga ja teil Persona töögraafikuid kasutuses ei ole, siis sisestage lahtrisse „Töötundide arv“ isiku töötatud tunnid. Pärast sisestust pange kursor vilkuma märkuste lahtrisse (või klikke mujal). Selle peale täidab Persona „Summa“ lahtri.

  Image

 6. Persona peab Summa lahtris näitama välja teenitud summat (sh avansi summa)
 7. Vajutage „Salvesta“
 8. Koostage aktiivse kuu töötasude väljamaksmiseks väljamakse leht tavapärasel moel.

Väljamaksulehe koostamine

 1. Avage leht „Väljamaksed“
 2. Vajutage nupule „Lisa uus“
 3. Sisestage väljamakse lehe nimetus, kuupäev ja valige liigiks „Palga- ja puhkuseväljamaksed“
 4. Vajutage nupule „Salvesta“
 5. Vajutage lingile „Vali“
 6. Otsige üles isikud, kellele soovite väljamakset teha
 7. Tehke märge nende isikute ees olevatesse märkeruutudesse
 8. Vajutage nupule „Vali“
 9. Vajutage nupule „Salvesta“
 10. Kontrollige üle väljamaksu lehel olevad summad ja maksud.
 11. Tehke märge väljamaksu lehe ees olevasse märkeruutu
 12. Vajutage nupule "Koosta maksekorraldus"Seotud teemad


Tagasi / Palga sisukorda