Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Töövõimetushüvitis

RSS

Töövõimetushüvitise arvutamiseks tuleb sisestada haiguslehe alguskuupäev, lõppkuupäev ja vajutada lingile "Arvuta".

Image
Haiguslehe andmed enne lingile "Arvuta" vajutamist


Image
Aken, mis avaneb pärast "Arvuta" lingi vajutamist


Töövõimetushüvitise arvutamiseks antud näite korral on Persona teinud järgmised tehted:
3000/92=32,60869565217391≈32,61
32,61*0,7=22,827≈22,83
22,83*4=91,32


Exceli nupp võimaldab töövõimetushüvitise arvestamise alused Excelisse printida.


Image
Haiguslehe andmed pärast lingile "Arvuta" vajutamist.


  • 6 kuud arvestatakse tagasi haiguslehe alguskuupäevale eelnevast kuust alates.
  • Juhul, kui haiguslehele eelneva kuu tasusid ei ole haiguslehe alguskuupäevaks välja makstud (st palgapäeva ei ole veel olnud), siis arvestatakse 6 kuud tagasi väljamaksmata kuule eelnevast kuust alates.Seotud teemad


Tagasi / Palga sisukorda