Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Töövõimetushüvitise käsitsi sisestamine

RSS
Töövõimeushüvitise summa saate ka käsitsi määrata (st ilma, et Persona selle välja arvestaks). Kohe pärast Salvesta nupu vajutamist arvestab Persona välja keskmise päevatasu vastavalt teie sisestatud summale.

Kui te vajutate pärast haigushüvitise lahtri käsitsi täitmist nupule "Arvuta", siis on teile näha keskmine päevatasu, mille Persona teie sisestatud summa järgi välja arvutas.

Image
Haiguslehe andmed enne lingile "Arvuta" vajutamist


Image
Aken, mis avaneb pärast "Arvuta" lingi vajutamist


100/4=25
25/0,7=35,71


Arvutatud päevatasu - Personasse sisestatud andmete põhjal arvutatud päevatasu
Arv. töövõimetushüvitis - Personasse sisestatud andmete põhjal arvutatud töövõimetushüvitis.

Arvutatud päevatasu ja arvutatud töövõimetushüvitise andmed omavad informatiivset rolli st Persona neid kuskil mujal ei näita ega kasuta. Need numbrid näitavad Personasse sisestatud andmete põhjal tehtud arvutuste tulemuse ja käsitsi sisestatud summa erinevust.Image
Haiguslehe andmed pärast lingile "Arvuta" vajutamistSeotud teemad


Tagasi / Palga sisukorda