Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Uue lisatasu liigi lisamine

RSS

Uue lisatasu liigi lisamiseks liikuge Personas järgmiselt:
Seaded > Püsiandmed > Lisatasude liigid> Lisa uus

Sisestage andmed:
 • Uue lisatasu nimetus
 • Kood - kui koodide seas on sobiv, siis valige kood. Kui koodide seas sobivat ei ole, siis jätke kood valimata
 • Selgitus - võite enda jaoks infoks sisestada. Võib ka tühjaks jätta.
 • Väljamakse kood - sisestage TSD jaoks
 • Kood "Palk ja tööjõud" aruandes - sisestage aruande jaoks (näiteks: A11001).
 • Koefitsient
 • Summa - jätke tühjaks.
  • Kui töögraafikus on isikule sisestatud tööpost, millele lehel "Projektid" on sisestatud lisatasu ja püsiandmetes on antud lisatasu summaks märgitud näiteks 30€,siis lehel "Tasude arvutus" nupule "Arvuta" vajutamise peale lisab Persona lehele "Palk ja lisatasud" paneelile "Lisatasud" vastava rea ja näitab seda ka lehel "Tasude arvutus" koos summaga 30€.

 • Määrake, kas tasult arvestatakse puhkusereservi või mitte
 • Määrake, kas tasu arvutatakse töögraafiku tundide järele või mitte
 • Määrake, kas seda tasu tuleks arvestada 6 kuutasude hulka või mitte
 • Määrake, kas seda tasu arvestatakse ületunni ja riigipüha tasu arvestamisel või mitte
 • Määrake, kas seda tasu arvestatakse muutumatu tasu arvestuses või mitte
 • Määrake, kas seda tasu näidatakse lehel "Projektid" või mitte (näidatakse ainult kindla Persona seadistuse korral)
 • Maksmise kord
 • Tüüp
 • Konto - valige siis, kui te kasutate palgaarvestust, kuid töötaja gruppe ei kasuta. Kui te kasutate töötaja gruppe, siis jätke konto valimata.

Image

Kui te kasutate Persona palgaarvestust ja töötaja gruppe, siis tuleb kindlasti lisatasu lisada ka töötajagruppidesse, milles olevad isikud seda lisatasu saavad, et pearaamatukannetes lisatasu õige kontoga kajastuks. Loe lisaksKoodid ja selgitused:

Tagasi / Palga sisukorda