Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Pearaamatukanded - kontode seadistamise võimalus II

RSS
Antud kontode seadistamise viisi on mõistlik kasutada siis, kui teie asutuses antakse näiteks ühe ja sama nimega lisatasu juhtidele ja spetsialistidele, kuid juhtide korral läheb see ühelt kontolt ja spetsialistide korral teiselt kontolt.

1 Töötajate gruppide tasude kontode kirjeldamine
Töötajagruppide lisamiseks ja nendele tasude kontode määramiseks tuleb Personas liikuda järgmiselt:
Seaded > Püsiandmed > Palgaarvestus > Töötajate grupid
Grupi juures tuleb ära kirjeldada kõik tasud, mida töötaja potentsiaalselt saada võib, koos vastavate kontodega: põhipuhkuse kontod, puhkusereservi konto, lisapuhkuse kontod, tunnipalga kontod, lisatasu kontod, aastapreemia kontod, jne. Loe lisaks ja vaata näiteid.
Image
Image

2 Ametikoha sidumine töötajate grupiga
Kui ametikoha andmete juures on ära märgitud töötajate grupp, siis vaikimisi arvestatakse töötaja kulud ja kohustused grupile määratud kontode järgi.
Image

Seotud teemad


Tagasi / Palga sisukorda