Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Tööaja normi arvutamine

RSS
Image

Tööpäevad – E, T, K, N, R välja arvatud riiklikud pühad.

Kuupalgalistel töötajatel arvutatakse tööajanorm järgmise valemi kohaselt:
(Tööpäevad × töötunde päevas × koormus) – haigustunnid – (lühendatud tööpäevad × 3) – (puhkusepäevad × töötunde päevas × koormus) + (puhkusepäevi lühendatud tööpäevadel × 3)

Tunnipalgalisted töötajad - veenduda, et lehel "Töö" ametikoha andmete juurest oleks vajadusel eemaldatud märge "Lühendatud tööaeg (3h)", et Persona ei vähendaks normi lühendatud tööpäeval töötamisega seotult.
Valem arvutamiseks:
(Tööpäevad × töötunde päevas × koormus) – haigustunnid – (puhkusepäevad × töötunde päevas × koormus)

Tööajanormi mõjutavad:
  • Lepingu algus- ja lõppkuupäev. Tööpäevi arvestatakse alates lepingu algusest kuni selle lõppemiseni.
  • Töötaja vanus. Töötunde päevas – täisealistel töötajatel 8. Isikuandmete lehel on kuupäeva väli "Koolikohustus kuni". Kui väli on täitmata, loetakse töötaja kuni 18-aastaseks saamise kuupäevani koolikohuslaseks. Kui väli on täidetud, loetakse ta alates sellele kuupäevale järgnevast päevast mittekoolikohuslaseks (nt sisestatud on koolikohustus kuni 06.05.2017, alates 07.05.2017 hakkab kehtima uus norm). Normiarvutus alates 1. juulist 2017. on järgmine: (varasemad, kui 1. juuli graafikud arvutavad normi vanaviisi) 7-12 aastasel 3 tundi päevas; 13-14 aastasel 7 tundi päevas; 15-17 aastane koolikohuslane 7 tundi päevas;15-17 aastane mittekoolikohuslane 8 tundi päevas. Lisandusid järgmised kontrollid: 7-14 aastane ning ka 15-17 aastane koolikohuslane ei tohi töötada 20:00-06:00 (kontrollitakse isiku vanust tööposti alguskuupäeval). 15-17 aastane mittekoolikohuslane ei tohi töötada 22:00-06:00.
  • Äraolekud
    • Haigustunnid – tunnid, mille ajaks oli töötaja tööle planeeritud, kuid tegelikult haiguslehel.
    • Puhkusepäevad – tööpäevad, mil isik puhkab (ei arvestata nädalavahetusi ega riiklikke pühi).
  • Lühendatud tööpäevad – riigipühale eelnevate lühendatud tööpäevad, mille ajaks isik oli tööle planeeritud.
  • KoormusNäide 1:

Töötaja asus asutusse tööle 8. veebruaril 2011 koormusega 0,5. 24. veebruar on riigipüha ning 23. veebruar lühendatud tööpäev. Töötaja planeeritakse tööle muuhulgas ka 23. veebruariks.

Tööajanorm leitakse järgmiselt:

Tööpäevade arv kuus: 14

Töötunde päevas: 8

Koormus: 0,5

Lühendatud tööpäevi: 1

Puhkusepäevi: 0

Töötaja tööajanorm veebruaris on sellisel juhul: 14 × 8 × 0,5 – 0 – 1 × 3 – 0 × 8 × 0,5 + 0 × 3 = 53 tundi
Näide 2:

Töötaja on tööle asunud juba eelmisel aastal. Koormus on 1. 8-9 veebruaril on ta kokku 18 tunniks tööle planeeritud, kuid viibib sel ajal haiguslehel. Töötajal on puhkus 21-27. veebruar.

Tööajanorm arvutatakse sellisel juhul järgmiselt:

Tööpäevade arv kuus: 19

Töötunde päevas: 8

Koormus: 1

Lühendatud tööpäevi: 0

Puhkusepäevi: 4

Haigustunde: 18

Puhkusepäevi lühendatud tööpäevadel: 1

Töötaja tööajanorm veebruaris on sellisel juhul: 19 × 8 × 1 – 18 – 0 – 4 × 8 × 1 + 1 × 3 = 105 tundi

Seotud teemad:


Tagasi / Sisukorda